Vlietweg 2 Santpoort-Noord

Op het voormalig terrein van KPN aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord werken we aan een project voor jongerenhuisvesting. Dit doen we samen met de initiatiefnemer ‘1828 Groep’. We bouwen ongeveer 195 betaalbare huurwoningen (met gedeelde voorzieningen) voor starters op de woningmarkt tussen de 18 en 28 jaar.

Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd naar de functie wonen.

Beschrijving plangebied

Op de locatie worden ongeveer 195  betaalbare huurwoningen (met gedeelde voorzieningen) voor starters op de woningmarkt tussen de 18 en 28 jaar. Minimaal 15% van het plangebied wordt ingericht als openbaar groen. 

Binnen het project is veel aandacht voor duurzaamheid. De woningen krijgen geen aardgasaansluiting en voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De gebouwen en de openbare ruimte worden natuurvriendelijk ontworpen en ingericht.

Vervolgstappen

Stap 1 Vaststellen stedenbouwkundig plan (gereed)

In het stedenbouwkundig ontwerp wordt uitgewerkt waar welke functie gewenst is en welke bouwmassa's men voor ogen heeft. Hierbij houden we rekening met de eisen vanuit de omgeving, zoals milieueisen en eisen vanuit ecologie, water en archeologie.

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2022 unaniem akkoord gegeven op het stedenbouwkundig plan voor Velsen. 
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de toewijzing aan 25% Velsenaren te verhogen in 50%.

Stap 2 Wijzigen bestemmingsplan (gereed)

Het bestemmingsplan is op 28 september 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een akkoord gegeven op de ontwikkeling om 72 woningen te bouwen op deze locatie. 

Stap 3 Aanvragen omgevingsvergunningen (huidige fase)

De initiatiefnemer kan nu beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zodra de gemeente de vergunning positief heeft beoordeeld komt de vergunning ter inzage te liggen. Dit wordt gepubliceerd op overheid.nlexterne-link-icoon en in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina en op deze website op Omgevingsplan.

Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken en er zijn geen reacties ingediend dan verlenen we de omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar.

Stap 4 Start bouw

Er is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de bouw. Zodra er nieuws is kunt u dat op deze site vinden.

Geïnteresseerd in een woning?

Wilt u graag op deze mooie locatie wonen? Bekijk de website  1828.nuexterne-link-icoon  Op deze website leest u meer informatie over het woningbouwproject en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met de projectleider Moniek Grapendaal, mgrapendaal@velsen.nl of bel  06 36177893

Meer informatie