Luchtfoto van Vlietweg 2 in Santpoort-Noord, de locatie

Vlietweg 2 Santpoort-Noord

Op het voormalig terrein van KPN aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord werken we aan een project voor jongerenhuisvesting. Dit doen we samen met de initiatiefnemer ‘1828 Groep’. We bouwen ongeveer 195 betaalbare huurwoningen (met gedeelde voorzieningen) voor starters op de woningmarkt tussen de 18 en 28 jaar.

Samenspel

Om de inwoners uit de omgeving goed te informeren en te betrekken, hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd. De slotbijeenkomst van de participatie heeft op 29 augustus 2022 plaatsgevonden.

De initiatiefnemer heeft aan de hand van deze participatiebijeenkomsten een stedenbouwkundig plan opgesteld.

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten? Lees de verslagen op vlietweg2santpoortnoord.nl.

Stappen die al zijn gezet

Gemeente Velsen en initiatiefnemer 1828 Groep hebben in de afgelopen periode de volgende stappen gezet:

  • 29 juli 2022 is de anterieure overeenkomst ondertekend.
  • 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad unaniem akkoord gegeven voor het stedenbouwkundig plan voor Velsen.
  • 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de toewijzing aan 25% Velsenaren te verhogen in 50%.

Wat gebeurt er de komende periode?

De initiatiefnemer werkt aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de locatie Vlietweg. Het perceel heeft nu een bedrijfsbestemming. Deze bestemming moet worden gewijzigd naar een woon- en groenbestemming.
Het ontwerpbestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder Vlietweg 2 ligt vanaf 14 april 2023  6 weken ter inzage.

Impressie ontwerp Vlietweg Santpoort-Noord

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met San van der Zeijden: szeijden-lieste@velsen.nl of 06 40787499.

Meer informatie 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.