Versterking en versnelling van verduurzaming Noordzeekanaalgebied

05 oktober 2022
Duurzaam

Overheden en de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) willen verduurzaming van het gebied versnellen. Ze stellen nieuwe energieprojecten voor, zoals het bouwen van een terminal en het verzwaren van het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG 2022.

Bedrijven en overheden willen in het Noordzeekanaalgebied gebruikmaken van waterstof. Hiervoor is het belangrijk dat er waterstof wordt opgewekt, maar ook dat er waterstof vanuit andere landen kan komen. Bijvoorbeeld via schepen. Het idee is daarom om een terminal (een soort gebouw) te bouwen dat waterstof van boten kan halen.

Verduurzamen van industrie

Met waterstof kunnen bedrijven in het Noordzeekanaalgebied verduurzamen. Zo kunnen we groen staal maken, duurzame vliegtuigbrandstoffen produceren én kan bijvoorbeeld de voedingsindustrie de overstap maken van aardgas naar een duurzame brandstof.

In de CES NZKG 2022 hebben de bedrijven en overheden belangrijke acties benoemd die nodig zijn voor de verduurzaming van het gebied. Zo pleiten ze ervoor om in Noord-Holland Noord het elektriciteitsnet te verzwaren, zodat het energiesysteem robuuster wordt en ook de industrie in het Noordzeekanaalgebied daar gebruik van kan maken. Ook in Amsterdam-Zuidoost is elektriciteitsnetverzwaring nodig.

Nut van waterstof

In de toekomst gaan we veel gebruik maken van waterstof. We gaan het importeren en zelf produceren. Eigen productie is bijvoorbeeld nodig voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Dit betekent dat als er (bijvoorbeeld op zonnige en winderige dagen) een overschot is aan elektriciteit, dit kan worden omgezet in waterstof. Zo kan de overtollige elektriciteit worden opgeslagen. En als er minder groene stroom beschikbaar is, dan kan met een deel van deze waterstof weer stroom worden gemaakt. Met een opslag van waterstof is het elektriciteitsnet in de regio dus stabieler.

Niet alleen voor de industrie is waterstof in de toekomst belangrijk. Ook in het dagelijks leven gaat het een grote rol spelen. Er zullen vrachtwagens op waterstof gaan rijden, maar ook in de lucht- en scheepvaart gaat veel met waterstof gewerkt worden. Ongeveer één derde van de benodigde waterstof in het Noordzeekanaalgebied zal in de regio zelf worden geproduceerd, één derde zal via het landelijk aan te leggen waterstofnetwerk beschikbaar komen en één derde via import per schip.