Versterken ondernemersklimaat, leefomgeving en leefbaarheid

Ambitie: Nog schoner en veiliger. In Velsen is het prettig wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Fijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen

Iedereen woont graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er veel aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. Denk aan overlast, zwerfvuil, hondenpoep en weinig groen in de buurt. Ook veiligheid speelt een rol in het woonplezier. Veiligheid en zorg krijgen samen extra aandacht.

Integratiebeleid

Daarnaast staat het integratiebeleid hoog op de agenda. We willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en niet eenzaam zijn. Culturele activiteiten zijn daarbij belangrijk. We willen dat er meer ruimte komt voor cultureel ondernemen. En voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving.

Economische pijlers

De gemeente zet zich in voor de ontwikkeling van onze economische pijlers. Voor ons zijn de maakindustrie, zeehaven, recreatie, toerisme en het midden- en kleinbedrijf heel belangrijk. Om nieuwe inwoners te kunnen huisvesten en huidige inwoners een wooncarrière in Velsen te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat er woningen bijgebouwd worden. Er komen woningen bij verspreid over Velsen, waarbij we het groen zoveel mogelijk ontzien. Woningen van woningcorporaties worden beter en duurzamer, zodat het aantrekkelijker wordt om erin te wonen. Bovendien zorgt het voor meer variatie aan woningen in kwetsbare wijken in Velsen-Noord en IJmuiden. Ook willen we als gemeente goed bereikbaar zijn en ervoor zorgen we bereikbaar blijven. Vooral IJmuiden is met twee toegangswegen kwetsbaar.

Kaders