Op 14, 15 en 16 maart 2022 stemt u voor een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor heeft u als kiezer een stempas nodig of laat u iemand anders voor u uw stem uitbrengen.

Gemeenteraadsverkiezing

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle Velsenaren. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij. Zij zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. 

Op wie stemmen?

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Maak gebruik van MijnStem/nl/Velsen om te ontdekken welke partij het best bij u past.

Ga direct naar de website Mijn Stem.nl/Velsen

Huidige samenstelling van de gemeenteraad

Lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad 2018 - 2022.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022


 

Informatie over stemmen

Om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen bent u 18 jaar of ouder. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet-Nederlanders uit de Europese Unie die in de gemeente wonen mogen stemmen. Hetzelfde geldt voor niet-Nederlanders van buiten EU. Als u minimaal 5 jaar legaal in Nederland woont, mag u stemmen. U ontvangt uw stempas thuis. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 31 januari dit jaar stond ingeschreven.

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.  

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • een paspoort
 • identiteitskaart
 • of rijbewijs uit Nederland
 • een geldig verblijfsdocument.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met:

 • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land.
 • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Meer weten over hoe u kunt stemmen?

Bekijk de instructie 'Hoe werkt stemmen?'. U mag ook uitleg vragen op het stembureau

 

Voor wie

Voor iedereen die mag stemmen en dit eerder wil doen.

Hoe werkt het

Vervroegd stemmen werkt verder hetzelfde als stemmen op een normale verkiezingsdag. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 

Waar kunt u vervroegd stemmen?

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022.

In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen

Overzicht locaties vervroegd stemmen
Naam Adres Toegankelijk
Gemeentehuis Velsen Dudokplein 1, IJmuiden Ja
Sporthal Zeewijk Planetenweg 301, IJmuiden Ja
Appartementencomplex 
gem. zaal Roos en Beek
J.T. Cremerlaan, Santpoort-Noord Ja
't Brederode Huys Blekersveld 50, Santpoort-Zuid  Ja
Sporthal Het Polderhuis Vestingplein 58, Velserbroek Ja
Wijkcentrum De Stek Heirweg 2, Velsen-Noord Ja

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 09.00 uur in de Dolfijnzaal, Zuiderkruisstraat 70, 1973 XM IJmuiden.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur op woensdag 16 maart.                                                      

U mag op elk stembureau in de gemeente Velsen uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. U kunt uw stem uitbrengen in de onderstaande stembureaus.

Locaties stembureau's Velsen
Naam Adres Is deze locatie toegankelijk?
Gemeentehuis Dudokplein 1 IJmuiden Ja
Woon- en zorgcentrum Huis ter Hagen Lodewijk van Deyssellaan 254 Driehuis Ja
RKVV Velsen Wolff en Dekenlaan 144 Driehuis Ja
Engelmunduskerk Oud-Velsen Kerkplein 1, Velsen-Zuid Ja
gem. zaal Roos en Beek appartementencomplex J.T. Cremerlaan, Santpoort-Noord Ja
Café Zaal De Wildeman Hoofdstraat 142 Santpoort-Noord Ja
Bosbeekschool, ingang schoolplein Burgemeester Enschedélaan 66 Santpoort Noord Ja
't Brederode Huys Blekersveld 50, Santpoort-Zuid  Ja
Basisschool Floriant Grote Buitendijk 48 Velserbroek Ja
COB Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek Ja
Jongerencentrum de Koe Zadelmakerstraat 3 Velserbroek Ja
Basisschool De Westbroek Platbodem 201 Velserbroek Ja
Basisschool De Hoeksteen De Weid 24 Velserbroek Ja
Sporthal Het Polderhuis Vestingplein 58 Velserbroek Ja
Sporthal IJmuiden-Oost Tiberiusplein 6 IJmuiden Ja
Stichting OIG-IHD Abelenstraat 1 IJmuiden Ja
Willemsbeekzaal Willemsbeekweg 80 IJmuiden Ja
Buurthuis De Spil Frans Halsstraat 29 IJmuiden Ja
Verpleeghuis Velserduin Scheldestraat 101 IJmuiden Ja
CBS de Kompas Stephensonstraat 70 A IJmuiden Ja
Woon-en zorgcentrum W.F. Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden Ja
IJmuider Zee en Havenmuseum Havenkade 55 IJmuiden Ja
Buurthuis De Brulboei Kanaalstraat 166 IJmuiden Ja
Woonzorgcentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden Ja
Sporthal Zeewijk Planetenweg 301 IJmuiden Ja
Basisschool De Origon Orionweg 576 IJmuiden Ja
Buurtcentrum de Dwarsligger Planetenweg 338 IJmuiden Ja
Dienstencentrum Zeewijk Zeewijkplein 260 IJmuiden Ja
Wijkcentrum De Stek Heirweg 2 Velsen-Noord Ja
Voetbalvereniging F.C. Velsenoord Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord Ja

 

Nee. Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen is alleen mogelijk in de gemeente waar u woont.

U ontvangt uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk woensdag 2 maart 2022. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 11 maart 16.00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Vraag online een nieuwe stempas aan

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:                                                              

 1. Via uw stempas
 2. Via een machtigingsformulier. Download het formulier op de website Rijksoverheid.nl of haal het op in het gemeentehuis. 

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:   

 • Kiesgerechtigd zijn.
 • In dezelfde gemeente als u wonen.
 • Uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Stap 1

U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. 

Stap 2

Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 

Stap 3

De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Let op! De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

 

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Hiervoor zijn bij elke gemeente formulieren verkrijgbaar. U kunt deze volmacht geven als:

 • U op de dag dat u kan stemmen niet in uw gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit.
 • U geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo

Stap 1

U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de persoon machtigt die u wilt machtigen.

Stap 2

U levert het formulier in op zijn laatst vrijdag 11 maart 2022 om 16.00 uur op het gemeentehuis.

Stap 3

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.

Stap 4

De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

 

 

 

Visuele beperking

Het gemeentehuis van Velsen is ingericht voor blinden en slechtzienden. Dit stembureau is ook geschikt voor mensen die niet kunnen lezen. 
Het adres is Dudokplein 1 in IJmuiden.

Wilt u weten welke kandidaten er op de kandidatenlijst staan? Kijk op de pagina 'Gesproken kandidatenlijst'.

Lichamelijke beperking

Kunt u niet goed lopen of gebruikt u bijvoorbeeld een rolstoel of rollator? Dan kunt u bij alle stembureaus in Velsen gewoon stemmen.

 

De coronamaatregelen die op het stembureau gelden, zijn volgens de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen. Dit geldt zowel voor de kiezers als voor de stembureauleden, zodat iedereen veilig kan stemmen en werken op het stembureau.

 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
 • Aangegeven looproutes, spatschermen en een aparte in- en uitgang.
 • Bij de ingang vindt u handdesinfectiemiddel. Wij vragen u om uw handen bij binnenkomst te ontsmetten.
 • Iedere kiezer krijgt een ‘rood potlood’ om te stemmen. Deze wordt na gebruik gedesinfecteerd.
 • Er zijn extra stembureauleden aanwezig die ervoor zorgen dat er niet te veel kiezers in het stembureau aanwezig zijn en dat de materialen regelmatig ontsmet worden.
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 • Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen.

Twijfelt u nog op welke partij u moet stemmen? Via mijnstem.nl/velsen kunt u de stemhulp invullen. 

Aan de hand van verschillende stellingen komt u te weten welke partijen het beste bij u passen.

 

 

Met uw stem oefent u invloed uit op wat er in onze gemeente gebeurt. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld op zorg, welzijn, sport, cultuur, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

 • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.
 • vaststellen van de begroting en het financiële jaarverslag van de gemeente.
 • contact houden met inwoners van de gemeente.