Verkiezingen Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart 2021

Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Er zijn dit jaar daarom extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Zo zijn een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart, mogen kiezers van 70+ ook per brief stemmen en mag iemand drie volmachten mee nemen in plaats van twee. Daarnaast hebben we in het gemeentehuis een stembureau ingericht met een audiobox en stemmal voor mensen met een visuele beperking.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn vanwege corona extra bijzonder. Het veiligheidsaspect is van enorm belang en daarom hebben we op de stembureaus in Velsen alle benodigde maatregelen genomen om inwoners veilig te laten stemmen.

Alternatieven

Het begint ermee dat er alternatieven zijn voor het fysiek gaan stemmen. Iedereen die besmet is of klachten heeft die hierop kunnen wijzen, roepen we op om niet naar het stembureau te komen. Heeft u klachten? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door een volmacht te geven. De mogelijkheden daarvoor zijn deze verkiezingen verruimd. Bovendien geldt voor alle mensen van 70 jaar en ouder dat zij deze keer per brief kunnen stemmen.


Maatregelen op stembureaus

Op de stembureaus gelden strikte regels voor maximale veiligheid. Rondom en in de stembureaus houdt iedereen anderhalve meter afstand. Bij de inrichting van de stembureaus en de doorlooproutes is hier rekening mee gehouden. Aan iedere stemmer wordt gevraagd of hij of zij klachten heeft. Het dragen van een mondkapje is verplicht, net als het bij binnenkomst desinfecteren van de handen. Bovendien vindt in elk stembureau iedere 45 minuten zeer grondige reiniging plaats. Hierbij worden de kuchschermen, de stemhokjes, de stembus en zelfs de stempotloden ontsmet. De stembureauleden zijn allemaal goed op de hoogte van de extra maatregelen en zien erop toe dat deze nageleefd worden.

Locaties stembureaus

Enkele van onze stembureaus zijn in scholen ondergebracht. Dit kan omdat de gemeente bij de verkiezingen op 17 maart zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen doorvoert, die voor scholen niet dagelijks haalbaar zijn. 

Om te stemmen voor de leden van de Tweede Kamer moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 1 februari 2021 (dag kandidaatstelling) de Nederlandse nationaliteit hebben. U ontvangt uw stempas op zijn laatst 20 februari.

De coronamaatregelen die op het stembureau gelden, zijn volgens de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen. Dit geldt zowel voor de kiezers als voor de stembureauleden, zodat iedereen veilig kan stemmen en werken op het stembureau.

Maatregelen op de stembureaus

  • Aangegeven looproutes, spatschermen en een aparte in- en uitgang.
  • Bij de ingang vindt u handdesinfectiemiddel. Wij vragen u om uw handen bij binnenkomst te ontsmetten.
  • Iedere kiezer krijgt een  ‘rood potlood’ om te stemmen. Deze wordt na gebruik gedesinfecteerd.
  • Er zijn een extra stembureauleden aanwezig die ervoor zorgen dat er niet te veel kiezers in het stembureau aanwezig zijn en de materialen vaak ontsmet worden.
  • Het gebruik van mondkapjes is verplicht.

Meer informatie

Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Door de coronamaatregelen kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart al stemmen. Lees meer over vervroegd stemmen 

Als u 70 jaar of ouder bent, mag u stemmen per brief. U krijgt een stempluspas en een briefstempakket met uitleg. U hoeft niet per brief te stemmen; Vanaf woensdag 10 maart kunt u uw briefstem opsturen. Doe deze vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.

Lees meer over briefstemmen

U mag op elk stembureau in de gemeente Velsen uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Bekijk de locaties van alle stembureaus

Bij de Tweede Kamerverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen.

In dit overzicht is per partij te zien op wie u kunt stemmen: PDFKandidatenlijst verkiezingen Gemeente Velsen 2021.pdf

Neem uw stempas en een identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Meer weten over hoe u kunt stemmen? Bekijk de instructie 'Hoe werkt stemmen?'. U mag ook uitleg vragen op het stembureau.

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u met een volmacht. Download het formulier.

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, hebt u een kiezerspas nodig. U kunt deze aanvragen tot vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur. 

Met een kiezerspas moet u als inwoner van Velsen rekening houden met:

  • Gemeenteraadsverkiezingen: alleen mogelijk in gemeente Velsen.
  • Provinciale Staten, Eerste Kamer verkiezingen: alleen mogelijk in een andere gemeente in de provincie Noord-Holland.
  • Waterschappen: alleen mogelijk binnen het eigen waterschap (grens is het Noordzeekanaal).
  • Tweede Kamer verkiezingen en Europees Parlement: mogelijk in elke gemeente in Nederland.

Vraag de kiezerspas aan

Visuele beperking

In Velsen is het gemeentehuis van Velsen speciaal ingericht voor blinden en slechtzienden. Dit stembureau is ook geschikt voor mensen die niet kunnen lezen. 
Het adres is Dudokplein 1 in IJmuiden.

Lichamelijke beperking

Kunt u niet goed lopen of gebruikt u bijvoorbeeld een rolstoel of rollator? Dan kunt u bij alle stembureaus in Velsen gewoon stemmen.

Op vrijdag 19 maart stelt het hoofdstembureau de uitslag vast. We plaatsen dan de definitieve uitslag op deze pagina.