Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Beschrijving

Maakt u gebruik van kinderopvang voor uw kinderen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

U betaalt een eigen bijdrage aan de kinderopvang. In sommige situaties kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente voor (een deel van) van uw eigen bijdrage. De gemeente vergoedt 4% van uw kosten voor kinderopvang tot het wettelijk uurtarief.

Sociaal medische indicatie (bijzondere bijstand)

Hebt u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? En hebt u geen recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Misschien kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de kosten voor kinderopvang via Velsen. Kijk hiervoor bij Voorwaarden.

Aanvragen

Een tegemoetkoming op grond van de Wet Kinderopvang of bijzondere bijstand voor kinderopvang op sociaal medische indicatie vraagt u aan bij een medewerker kinderopvang van de gemeente.

Hiervoor maakt u een afspraak op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Als blijkt dat u recht hebt op een tegemoetkoming sturen wij u een aanvraagformulier.

Voorwaarden

Tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang

De gemeente vergoedt een gedeelte uw eigen bijdrage kinderopvang als een van de volgende situaties voor u en uw partner geldt:

  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, voorschoolse- of buitenschoolse opvang of een gastouder.
  • U kunt de tegemoetkoming alleen aanvragen voor het aantal uren kinderopvang dat de Belastingdienst vergoedt. De gemeente kan hier van afwijken
  • U hebt een mi­ni­mum­in­ko­men tot 110% van de bijstandsnorm.

Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.

Kinderopvang op sociaal medische indicatie

De gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand voor de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie. De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Daarnaast geldt:

  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, voorschoolse- of buitenschoolse opvang of een gastouder.
  • U hebt een mi­ni­mum­in­ko­men tot 110% van de bijstandsnorm.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200