Uitvoeringsafspraken college van B en W

In de college-uitvoeringsafspraken staat beschreven hoe het college van B en W de werkwijze met de gemeenteraad wil invullen, passend bij het raadsakkoord en het raadsprogramma.  Daarnaast staat in de college-uitvoeringsafspraken aangegeven hoe het college als team werkt en zichzelf blijft ontwikkelen.

Het college is aan de slag gegaan met het uitwerken van de eerste bouwstenen waarmee het invulling wil geven aan de inhoudelijke thema’s van het raadsprogramma. Deze bouwstenen vormen ook het fundament voor het uiteindelijk op te stellen collegeprogramma. Daarnaast zijn deze bouwstenen benut bij het opstellen van de conceptbegroting 2023 en bij de uitwerking van het raadsprogramma.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.