Overzicht websites en apps Velsen

Overzicht websites Gemeente Velsen

Website URL Verklaring
Website gemeente www.velsen.nl Verklaring 442 
Velsen Wijzer www.velsenwijzer.nl Verklaring 8504
Sociale wijkteams Velsen www.swtvelsen.nl Nee
Participatie Sociaal Domein iparticipatie.velsen.nl Nee
Financiën Velsen financien.velsen.nl Verklaring 8512
Beelden van Velsen www.beeldenvanvelsen.nl Verklaring 8505
Klimaatmonitor Velsen velsen.klimaatmonitor.net Verklaring 8507
Afspraken online

afspraken.velsen.nl
velsen.mijnafspraakmaken.nl

Verklaring 9047
Platform Samenspel www.samenspelvelsen.nl Verklaring 8509
SlimMelden velsen.slimmelden.nl Nee
Velsen in cijfers velsen.incijfers.nl Verklaring 8510
Velsen Goed Bezig velsengoedbezig.nl Verklaring 8511
iBurgerzaken.velsen.nl iburgerzaken.velsen.nl Verklaring 9049
Velsen in Kaart velsen.maps.arcgis.com Verklaring 8506

Overzicht apps Gemeente Velsen

App Verklaring
HVC Verklaring 10102

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.