Tineke van Ombergen-Vester - Velsen Lokaal: terug van weggeweest

04 januari 2023
Raadscolumn

Als ik dit schrijf is deze politieke periode alweer 9 maanden bezig na de verkiezingen. Na een afwezigheid van 8 jaar mag ik Velsen Lokaal weer vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Hiervoor was ik al eerder 12 jaar raadslid, uiteraard ook voor Velsen Lokaal.

De keuze destijds om mij beschikbaar te stellen, kwam voort uit een soort nieuwsgierigheid of er meer was dan alleen elke 4 jaar een vakje op een stembiljet rood kleuren. Ik sloot mij aan bij één van de twee lokale politieke partijen en was vrijwel direct geïnteresseerd in de politiek. Hoe komen ideeën en ontwerpen tot uiteindelijke besluiten in de raad? Wat is de controlerende taak van de raad? Kun je als raad ook sturen?

Zomaar wat zaken waar je als raadslid mee te maken krijgt. Aan een ieder die mij vraagt wat er zo leuk aan is, kan ik melden dat het bijna verslavend is om met deze zaken bezig te zijn. Je bent volksvertegenwoordiger, een taak die ik serieus neem. Tegelijk is het heel vanzelfsprekend als je je hebt aangesloten bij een partij die dezelfde wensen en voorkeuren heeft over onze eigen gemeente als jijzelf. Je hoeft dan feitelijk alleen maar jouw hart te volgen. En zo voelt het bij Velsen Lokaal. Nu ben ik natuurlijk zo vergroeid en verweven met deze partij dat het bijna vanzelf gaat.

Van raadsleden mag men verwachten dat contact met de mensen heel belangrijk is en dat een raadslid aanspreekbaar en benaderbaar is. Ik vind dat ook erg belangrijk en juist dat maakt het raadslid zijn leuk. Men mag mij altijd vragen naar zaken die spelen of hebben gespeeld. Ik zal dan altijd proberen om onze keuze of koers nader uit te leggen of te verklaren. Vindt u het leuk om eens het werk van raadslid of een raadsvergadering van dichtbij mee te maken? Geef u dan op als gast van de raadexterne-link-icoon. U kunt dan de raadsvergadering bezoeken, dit kan overigens altijd en onder begeleiding van raadsleden en de griffie tekst en uitleg te krijgen. Echt een aanrader.