Terugkoppeling enquête Energieroute Noord-Holland

19 december 2023
Duurzaam

In augustus hebben we een enquête uitgezet over de Energieroute Noord-Holland. Hierin kon u uw mening geven en vragen beantwoorden over zonnepanelen langs snelwegen. In totaal hebben wij 397 reacties gekregen. Dank daarvoor! Hieronder geven we een antwoord op vragen en laten we weten wat we met uw reacties hebben gedaan.

Verkeersveiligheid

Een aantal inwoners gaf aan zorgen te hebben over de verkeersveiligheid. Onder andere door de reflectie van de panelen. Uiteraard zal de hele Energieroute (dus alle zonnepanelen langs snelwegen) aan de wetgeving voldoen rondom verkeersveiligheid. Daarnaast wordt dit project gecoördineerd door Rijkswaterstaat, waardoor er veel aandacht is voor verkeersveiligheid. Er wordt ook aandacht geschonken aan het voorkomen van diefstal.

Drukte op het elektriciteitsnet

We hebben ook veel opmerkingen gekregen over netcongestie. U gaf onder andere aan dat we rekening moeten houden met het volle elektriciteitsnet. We zijn hier uiteraard van op de hoogte. In de provincie Noord-Holland is het stroomnetwerk op dit moment vol. Dit betekent dat er geen nieuwe aansluitingen op het stroomnet kunnen worden gerealiseerd. Het terugleveren van stroom, bijvoorbeeld van zonnepanelen, kan echter nog wél. Daarnaast duurt het nog een hele tijd voordat de zonnepanelen geplaatst worden. Liander, de netbeheerder, is vanaf het begin bij dit project betrokken. Zij houden er rekening mee dat bij de oplevering (naar verwachting 2028) er voldoende ruimte is om terug te leveren aan het netwerk. Ook onderzoeken zij de mogelijkheid van het gebruik van batterijen.

Behoud groen

Veel inwoners uitten hun zorgen over het groen. De Energieroute heeft als uitgangspunt dat energie-opwek en groen elkaar versterken. Er zullen geen bomen gekapt of verplaatst worden. Als er struiken weggehaald moeten worden dan zullen die langs de weg of in het knooppunt zelf teruggeplaatst worden.

Biodiversiteit

Een aantal inwoners stelden de vraag of we ook rekening houden met de biodiversiteit. In de volgende fase van het project, die in maart volgend jaar start, nemen we biodiversiteit uitgebreid mee. We onderzoeken dan hoe dit project kan helpen om de biodiversiteit te versterken.

Geluidschermen

In de volgende fase van het project, die in maart volgend jaar start, doen we extra onderzoek naar hoe we geluidschermen optimaal kunnen gebruiken om energie op te wekken.

Gebouwen & parkeerplaatsen

Een veelvoorkomende opmerking van u was: laten we vooral op zoek gaan naar plekken voor zonnepanelen op gebouwen en parkeerplaatsen. Om de energietransitie te laten slagen is het van belang dat we op verschillende manieren duurzaam energie op te wekken. Daarom zijn we met allerlei oplossingen en locaties aan de slag. Uiteraard zetten we ook vol in op zonnepanelen op daken. Echter zijn niet alle daken geschikt om zonnepanelen op te leggen, waardoor ook naar andere oplossingen gekeken wordt, zoals de Energieroute Noord-Holland. Ook kijken we naar de mogelijkheid om zonnepanelen op parkeerplaatsen te leggen. Op dit moment onderzoeken we of dit op een aantal locaties in Velsen mogelijk is. 

Afslag Beeckestijn

Een veelgenoemde opmerking bij de afslag nabij Beeckestijn was het behoud van het landschappelijk aanzicht. Dit vonden we een belangrijke opmerking. Daarom heeft het projectteam de opstelling aangepast. Het landschappelijk aanzicht van Beeckestijn wordt in het nieuwe ontwerp niet aangetast. Zie hieronder de impressie:

Afslag Velsertraverse

Er komen geen zonnepanelen op de afslag van de Velsertraverse. Deze locatie is afgevallen vanwege een negatieve businesscase én de dan noodzakelijk kap van bomen. Als Velsen willen we geen bomen kappen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Participatie

In de volgende fase van het project, die in maart volgend jaar start, houden we opnieuw een moment waarop u kunt meepraten. Meer informatie volgt komend jaar.

Lokaal eigendom

De Energieroute Noord-Holland wordt gebouwd en beheerd door een private partij. Om te garanderen dat de omgeving ook profiteert van dit project zetten we in op 50% lokaal eigendom. In de planfase, die in maart volgend jaar start, zal dit uitgewerkt worden. Bij lokaal eigendom kan u denken aan financiële participatie middels een energiecoöperatie. Of een gebiedsfonds, zoals afgelopen jaar opgericht voor de windturbines langs de Spuisluis.

Over het project Energieroute Noord-Holland

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt. In heel Nederland wordt nagedacht op welke plekken we de energie kunnen opwekken. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES).

Ook in Velsen zoeken we naar locaties. Een van de mogelijkheden is het plaatsen van zonnepanelen in en langs bermen en knooppunten van snelwegen. Op dit moment werkt gemeente Velsen aan plannen om langs de A9 en A22 zonnepanelen neer te leggen. Dit project heet de Energieroute Noord-Holland. Dit is een samenwerking tussen twaalf gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen), de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander. In Velsen denken we aan plekken als knooppunten en tunnelmonden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Mocht u nog vragen hebben of extra informatie willen, laat het ons weten via duurzaam@velsen.nl.