Terugblik op de raadsvergadering van 29 februari

01 maart 2024
Gemeenteraad

Afgelopen donderdag 29 februari was er een raadsvergadering. Een korte terugblik op wat er is besproken en besloten op deze avond.

Gast van de Raad 

Zoals gebruikelijk begon de avond met Gast van de Raad. Inwoners nemen een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. Ze worden ontvangen door raadsleden en krijgen informatie over het reilen en zeilen van de gemeenteraad. 

 Actualiteitenuurtje 

De vergadering startte met het actualiteitenuurtje. Inwoners, raadsleden en het college kunnen dan iets aan de raad vertellen. Raadsleden maakten gebruik van dit uurtje. 

Ze gaven aan dat zich zorgen maken over de veiligheidssituatie in IJmuiden. De burgemeester legde uit welke maatregelen en acties er op dit moment ondernomen worden om de veiligheid te verbeteren. 

Daarnaast werd gesproken over de participatieavond snelfietsroute Duinvlietstraat Velsen-Noord en de veiligheid rondom scholen. 

Reacties op onderzoek naar asielzoekerscentrum 

Er zijn de afgelopen tijd veel reacties bij de raad gekomen over het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid. 

In een statement van de gehele raad werd het volgende over deze reacties gezegd: ‘We merken dat het onderwerp bij u leeft en stellen het zeer op prijs dat u uw aandachtspunten, zorgen, suggesties en belangen met ons deelt. We willen graag uw aandacht vragen voor de toon van een aantal reacties. Het onderzoek is een complex en gevoelig onderwerp dat velen raakt. Daar hebben we begrip voor. Maar in sommige reacties zien we insinuaties, intimidaties en bedreigingen aan het adres van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Zo willen we niet met elkaar omgaan. In elk maatschappelijk en politiek debat is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en discussies te voeren die gebaseerd zijn op inhoud’. 
De volledige uitgesproken tekst leest u op Statement gemeenteraad inzake reacties op onderzoek naar locatie AZC.

Hamerstukken en debatstukken 

Vervolgens waren er diverse hamerstukken. De raad heeft in eerdere vergaderingen de voorstellen al besproken en hoeven geen debat meer in de raadsvergadering. Na de hamerstukken volgden de debatstukken.  

De afgelopen maanden heeft de raad uitvoerig gesproken over woningbouwlocaties in Velsen. 

Amendementen

Tijdens de raadsvergadering werden meerdere amendementen ingediend.  

Partijen vinden dat RKVV Velsen zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen over een eventuele verhuizing naar Groeneveen. Na uitgebreid debat heeft de raad besloten om RKVV niet te verhuizen naar Groeneveen. Hiermee heeft RKVV duidelijkheid.  

Een ander amendement ging over versnellen van woningbouw bij de Engelmundeskerk in Driehuis. Het amendement is unaniem aangenomen.  

Een derde amendement ging over zoveel mogelijk en zo snel mogelijk betaalbare woningen in Velsen. Ook dit amendement is unaniem aangenomen. 

Groen Staal-plannen Tata Steel 

Op de agenda stond ook de Groen Staal-plannen Tata Steel. De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn geïnformeerd over deze plannen. De gemeenten hebben gezamenlijk een reactie gemaakt. De gemeenteraden van deze gemeenten, waaronder die van Velsen, moesten besluiten of dit advies akkoord was.  

Tijdens deze raadsvergadering moest de raad een besluit nemen over het advies van de gemeenten over een zo gezond mogelijke leefomgeving. Een aantal partijen wilden een aanscherping van het IJmondiaal advies en dienden een amendement in. De raad heeft in grote meerderheid ingestemd met deze aanscherpingen.  

Benoeming steunfractieleden 

Tijdens de vergadering werden maar liefst 5 steunfractieleden benoemd. Steunfractieleden helpen de fracties met de voorbereiding van vergaderingen en zijn bij de sessies vaak ook woordvoerder. De volgende steunfractieleden zijn benoemd: zie ook foto

  • Mevrouw Morena van der Duin (GroenLinks) 

  • De heer Eddy van der Ploeg (Velsen Lokaal) 

  • Mevrouw Linda van Wichen - van der Plas (D66V)

  • De heer Tijmen de Kooker (VVD) 

  • De heer Ruben Beijer (D66V).

Afsluiting en volgende vergaderingen

Zo kwam er een einde aan deze vergadering op deze bijzondere datum van 29 februari. De volgende sessies zijn op 14 maart. De volgende raadsvergadering is op woensdag 27 maart. 
De vergadering is terug te zien via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaportexterne-link-icoon

Wilt u ook een keer Gast van de Raad zijn? U kunt zich via de website aanmelden als Gast van de Raad.