Strijdig planologisch gebruik

Beschrijving

Uw bouwplan moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u de gemeente om hiervan af te wijken. Dt heet 'strijdig planologisch gebruik'. U vraagt dan ontheffing van het bestemmingsplan aan. De gemeente toetst of uw verzoek past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente. In een bestemmingsplan staan regels over waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw voorgenomen project toetsen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Is uw project strijdig met het bestemmingsplan? Informeer via de gemeente of uw project passend is aan het ruimtelijk beleid en welke procedure doorlopen moet worden.

Aanvragen

Wilt u ontheffing aanvragen? Dat doet u door een omgevingsvergunning aan te vragen. U kiest voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?


Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag


Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:
1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl.Burgers loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
2. Op papier (kosten € 267,80, tarief 2023)
Het omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar
Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 - Controle


Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Evenementen

Het organiseren van evenementen is alleen toegestaan op locaties waar het bestemmingsplan bepaalt dat dit mogelijk is. Als dit niet in het bestemmingsplan is geregeld, hebt u ook een vergunning nodig voor strijdig planologisch gebruik.

Meer informatie

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Vergunningen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur/
Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.