Sessies op donderdag 13 juni

06 juni 2024
Gemeenteraad

Donderdagavond 13 juni zijn er zes sessies. U bent van harte welkom.

De sessiesexterne-link-icoon gaan over:

Dataverlies mailboxen en samenwerking OGD (raadzaal 19.30u – 21.00u)

De ICT van de gemeente Velsen is uitbesteed aan de OGD. In maart was er een datalek en heeft de raad gevraagd om meer informatie. Tijdens deze beeldvormende sessie wordt de raad verder geïnformeerd over het dataverlies uit de mailboxen en de samenwerking met de OGD.

Programma van Eisen Delftplein (Schoonenbergzaal 19.30u – 21.00u)

Het Delftplein in Santpoort-Noord ligt voor een groot deel in de gemeente Haarlem en voor een klein deel in de gemeente Velsen. Er kunnen op deze locatie zo’n 350 woningen worden gebouwd. De raad wordt gevraagd om een oordeel te geven op het Programma van Eisen (PvE) Delftplein.

Onderzoeksprogramma 2024-2025 Rekenkamer Velsen (Rooswijkzaal 19.30u – 21.00u)

De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. De rekenkamer is onafhankelijk maar vindt het belangrijk om de raad te betrekken bij het onderzoeksprogramma. De raad wordt in deze sessie om advies gevraagd. 

Versnellen Woningbouw (raadzaal 21.30u – 23.00u)

Tijdens deze sessie wordt de raad gevraagd om een aantal beslissingen te nemen om procedures rondom woningbouw sneller te laten verlopen. 

Rekenkameronderzoek ‘Dienstverlening Velsen’ (Schoonenbergzaal 21.00u – 23.00u)

De Rekenkamer Velsen heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit en toegankelijkheid van de dienstverlening van de gemeente voor inwoners en andere gebruikers. Tijdens deze sessie wordt de raad gevraagd om een oordeel te geven over het rekenkameronderzoek Dienstverlening in Velsen. 

Wensen en opvattingen 80% versie MRA agenda (Rooswijkzaal 21.00u – 23.00u)

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA)is door de deelnemende partners afgelopen periode gewerkt aan de actualisatie van de MRA Agenda voor de periode 2025-2028. Tijdens deze sessie wordt de raad gevraagd om een oordeel te geven op de wensen en opvattingen van de 80% versie van de MRA agenda.

Inspreken

U kunt bij alle sessies die voor het eerst op de agenda staan insprekenexterne-link-icoon. Dit keer kunt u bij alle sessies, behalve de sessie over versnellen woningbouw, inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 13 juni 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251). 
Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad. externe-link-icoon