Sessies op 18 april

15 april 2024
Gemeenteraad

Donderdag 18 april zijn er vier sessies. Ze gaan over woningbouw, de Dwarsligger, de opvang van asielzoekers en Velsen in de regio.

Donderdag 18 april zijn er vier sessiesexterne-link-icoon. U bent van harte welkom. Bij de sessies kunt u ook inspreken.

Rapportage programma wonen en woningbouw (19.30 uur – 21.00 uur raadzaal)

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt het uitvoeringsplan van het programma wonen en woningbouw toegelicht en besproken. Het doel van het uitvoeringsplan is om Velsen vitaal, toegankelijk, aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

Traject toekomst Huis van de Wijk de Dwarsligger (19.30 uur – 21.00 uur Schoonenbergzaal)

Een Huis van de Wijk is een buurtvoorziening waarin het initiatief van de inwoner centraal staat. Daarnaast heeft het een belangrijke ontmoetingsfunctie en kunnen inwoners er terecht voor dienstverlening door professionele organisaties, spreekuren, taaleducatie, etc.
De raad wordt om advies gevraagd over de participatie en de stappen om een Huis van de Wijk te maken. 

Velsen in de regio (21.30 uur – 23.00 uur Raadzaal)

De raad ziet Velsen als schakel  in de samenwerking tussen IJmond en Zuid- Kennemerland. Deze adviserende sessie gaat over de invulling van de samenwerking. 

Update regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers (21.30 uur – 23.00 uur Schoonenbergzaal)

Na de beeldvormende sessie van 11 april is nu de adviserende sessie. Sinds 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht. De komende twee jaar zijn er 96.000 opvangplekken nodig. Voor de regio Kennemerland zijn dat 3.347 plekken en voor gemeente Velsen 377 plekken. In deze sessie worden de wensen en input van de raad opgehaald. 
Bij deze sessie kunt u niet inspreken (wel bij de eerdere sessie die deze avond is).

U bent welkom!

U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook liveexterne-link-icoon te volgen (en terug te kijken).

Inspreken

U kunt bij de sessies insprekenexterne-link-icoon. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 18 april 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251). 
Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad. externe-link-icoon