Schade melden aan schoolgebouwen

Beschrijving

Hebt u schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? Als school moet u dit altijd melden bij de gemeente. Wij beoordelen of de schade vergoed wordt.

De schade die u via het formulier meldt zijn het gevolg van ‘bijzondere omstandigheden’. Dat wil zeggen schade door:

 • Water
 • Brand
 • Storm
 • Inbraak (of een poging tot inbraak)
 • Vandalisme
 • Voor glasschade geldt een andere regeling.

Aanvragen

Stap 1 - Schade melden

Meld schade voor water, brand, storm, inbraak en vandalisme via het schadeformulier.(Lees ook de Toelichting aanvraagformulier)

Er 3 opties mogelijk:

 1. U laat de schade repareren en stuurt ons daarna de facturen.
 2. De schade is hoger dan het eigen risico. U wacht met herstellen totdat een schade-expert is geweest. Daarna laat u de schade repareren en stuurt ons daarna de facturen
 3. De schade is hoger dan het eigen risico. Daarnaast kan er geen les meer worden gegeven* waardoor direct (gedeeltelijk) herstel nodig is. Bel de gemeente via 0255 567200.

Glasschade

Hebt u glasschade? Meldt dit altijd (ook buiten schooltijden en in het weekend) aan Glastotaal Beheer via 0800 4527234. Doe ook aangifte bij de politie. Een kopie van het proces verbaal stuurt u naar de gemeente.

 • Moet de gemeente een schadebedrag aan Glastotaal Beheer betalen en wij hebben geen kopie van het proces verbaal van u ontvangen? Dan sturen wij de school een factuur ter hoogte van het schadebedrag.
 • Weet u wie de dader is? Geef dit aan bij Glastotaal Beheer en bij de gemeente. De kosten worden op de daders verhaald.
 • Is de glasschade door een ander bedrijf verholpen? Dan krijgt u geen vergoeding.

Schade gemeld en dan?

De school geeft opdracht tot herstel en betaalt de factuur. Wij beoordelen de aanvraag. Het bedrag dat wij vergoeden wordt bepaald door de geldende wet- en regelgeving en de dagwaarde van de goederen.

 • Na uw melding krijgt u een bevestiging per mail met het zaaknummer. Dat is het nummer waaronder wij de melding hebben geregistreerd.
 • U krijgt binnen 6 weken schriftelijk bericht over het vergoeden van de schade.
 • Wilt u contact over uw schademelding? Neem contact op met de werkeenheid Vastgoed van de gemeente via 0255 567200.

* er kan geen les worden gegeven in geval van bijvoorbeeld glasschade, lekkage, vernieling of ander soort schade, waardoor een klaslokaal niet meer normaal te gebruiken is. Een andere tijdelijke oplossing is ook niet mogelijk, zoals het delen van een lokaal, gebruik van een gymzaal of aula.

Voorwaarden

 • Het formulier moet volledig ingevuld zijn
 • Het gaat om schade aan spullen die betaald zijn door de overheid.
 • De schade is te wijten aan ‘bijzondere omstandigheden’. Dat wil zeggen”
  1. Water
  2. Brand
  3. Storm
  4. Inbraak (of een poging tot inbraak)
  5. Glas
  6. Vandalisme

Schade die niet vergoed wordt

 • Schade in en aan het gebouw en inventaris door verwijtbaar nalaten van normaal onderhoud door het schoolbestuur.
 • Graffiti of andere schade door vandalisme aan de binnenkant van het gebouw, tenzij dit een vervolgschade is na inbraak.
 • Schade door brandstichting, inbraak of vandalisme waarvan de gemeente geen kopie van een proces verbaal van de politie heeft gekregen.

Contactgegevens OUD

Hebt u vragen over de procedure? Neem contact op met Vastgoed van de gemeente via 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.