Schade melden aan schoolgebouwen

Heeft u schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? Is de schade het gevolg van brand, storm, water, inbraak of poging tot inbraak, vandalisme of glasbreuk? Als school meldt u dit altijd bij de gemeente Velsen. Wij beoordelen of de schade wordt vergoedt .

Aanvragen schadevergoeding

Schade aan schoolgebouwen melden

  1. Lees eerst de schademeldprocedure scholen.
  2. Meld de schade via het schadeaangifteformulierexterne-link-icoon, vul dit volledig in.
  3. Mail het formulier en de gevraagde bijlage(n) naar schademelding@velsen.nl

Glasschade

Heeft u glasschade? Neem contact op met  Glastotaal Beheer (ook buiten schooltijden en in het weekend) via 0800 4527234

Brandstichting,  inbraak of vandalisme

U bent verplicht aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal toe te voegen bij uw schademelding. 

Schade die niet wordt vergoed

  • Schade in en aan het gebouw en inventaris door verwijtbaar nalaten van normaal onderhoud door het schoolbestuur.
  • Graffiti of andere schade door vandalisme aan de binnenkant van het gebouw, tenzij dit een vervolgschade is na inbraak.
  • Schade door brandstichting, inbraak of vandalisme waarvan de gemeente geen kopie van het proces-verbaal van de politie heeft gekregen.
  • Glasschade die is hersteld door een ander bedrijf dan Glastotaal Beheer. 

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de schadeprocedure en over schades? 

Neem contact op met de medewerker verzekeringen via  0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal) of stuur een e-mail naar schademeldingen@velsen.nl