Samen voor een veilig Velsen-Noord

Van maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni vindt er in Velsen-Noord een wapen inleveractie plaats. U kunt uw steek-, stoot- of slagwapen dan anoniem en zonder risico op vervolging inleveren in buurtcentrum De Stek (Heirweg 2a). Van 15 juni t/m 14 december 2023 wijst de burgemeester in Velsen-Noord een veiligheidsrisicogebied aan. Dit betekent dat de politie, op last van de officier van justitie, de bevoegdheid heeft om in dit gebied iedereen te onderzoeken op het bezit van wapens.

Maatregelen om veiligheid in de wijk te vergroten

Sinds dit voorjaar ziet de gemeente een toename in problemen met de veiligheid op straat in Velsen-Noord. Politie treft steeds vaker jonge Velsen-Noorders aan die  wapens bij zich hebben. Zoals een machete, een jachtmes en een takkenzaag. 

Om de veiligheid van de inwoners van Velsen-Noord te vergroten zijn er  2 bestuurlijke maatregelen genomen door burgemeester Frank Dales. In een inwonersbrief aan Velsen-Noorders deelt hij zijn zorgen. De brief is op verschillende plekken in Velsen-Noord opgehangen.

1. Wapeninleveractie

In de week van 5 juni organiseren politie, gemeente en het Openbaar Ministerie gezamenlijk een wapeninleveractie. In buurtcentrum De Stek (Heirweg 2a) kan iedereen anoniem wapens inleveren in een speciale inleverbak. Dit betekent dat het inleveren van wapens tijdens deze actie geen strafrechtelijke gevolgen heeft.

Onderstaande wapens kunnen zonder strafrechtelijke gevolgen ingeleverd worden:

  • Steekwapens, bijvoorbeeld stiletto’s, vlindermessen, vilmessen en valmessen.
  • Slag- en stootwapens, bijvoorbeeld boksbeugels en ploertendoders.
  • Stroomstootwapens, bijvoorbeeld tasers en alarmpistolen.
  • Overige wapens, bijvoorbeeld wurgstokken, werpsterren en pepperspray.

Wapens kunnen ingeleverd worden in op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag 5 juni van 15.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag 6 juni van 16.00 tot 18.00 uur
  • Woensdag 7 juni van 19.00 tot 22.00 uur
  • Donderdag 8 juni van 16.00 tot 18.00 uur
  • Vrijdag 9 juni van 18.00 tot 21.00 uur

2. Veiligheidsrisicogebied 

Vanaf 15 juni t/m 14 december 2023 is een groot deel van Velsen-Noord aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dit half jaar mag de politie, zodra er een bevel van de officier van justitie uitgaat, iedereen in het gebied onderzoeken op het bezit van wapens. Zodra dit bevel door de officier van justitie wordt gegeven, duurt de controle maximaal twaalf uur. Dit bevel kan in dit half jaar meerdere keren gegeven worden.

Treft de politie hierbij een wapen bij u aan, dan heeft dit gevolgen. Denk aan een strafzaak, wat gevolgen kan hebben voor jongeren in de toekomst, bijvoorbeeld  bij het zoeken van een baan.

Het veiligheidsrisicogebied is het gehele bewoonde gebied van Velsen-Noord. Bedrijventerrein valt hier niet onder. Het gebied loopt vanaf Binnenduinrandweg (noord) tot de Pontweg en de Polderweg (zuid) en van Breedbandweg (west) tot de A22 (oost).  Zie de kaart van het gebied onder het kopje Meer informatie.

Ga met elkaar in gesprek

Het dragen van een wapen is niet goed en niet normaal. Mogelijk maakt u zich als ouder zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat hij of zij een wapen bij zich draagt. Voor ouders is er een hulpmiddel beschikbaar om dit gesprek te voeren met uw kind. Deze gespreksleidraad geeft tips over het voeren van een gesprek en argumenten tegen wapenbezit. 
De leidraad ligt bij buurtcentrum De Stek.

Goed om te weten: ook de wijkagent, handhavers, wijkverbinders en jongerenwerkers gaan graag met u/je in gesprek over dit onderwerp.