Renovatie plantsoenen

Jaarlijks renoveert de gemeente meerdere plantsoenen. De plantsoenen dragen bij aan de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatievoorziening van deze tijd. Hierbij hoort ook het vervangen van bomen in straten en lanen.

Welke plantsoenen en wanneer?

In 2020 is er een lijst met plantsoenen en laanbomen voor de komende 5 jaar gemaakt. Deze is vastgesteld aan de huidige status en prioriteit van de plantsoenen. Wel kunnen de plantsoenen en straten jaarlijks naar voren of achter worden verplaats afhankelijk van de prioriteit en status op dat moment.

Wat kan renovatie inhouden?

  • Bestaande beplanting wordt vervangen door andere beplanting.
  • Beplanting wordt vervangen door gazon.
  • Gazons worden opgeknapt; meer geëgaliseerd.
  • De aangrenzende verharding wordt verwijderd waardoor de locatie wordt vergroend.
  • Overige zaken, zoals aanbrengen drainage, vervangen of nieuw aanbrengen van bomen, aanpassen van bestrating, ophogen of juist afgraven van grond,verharding en daarmee de locatie te vergroenen.

Communicatie en participatie

Voorafgaand aan de uitvoering van de renovatie zullen we hiervan per wijk en per project melding maken.
Daar waar de indeling en het gebruik van de plantsoenen wezenlijk verandert of het formaat wijzigt, gaan wij bewoners benaderen en uitnodigen voor een bewonersavond om in samenspraak tot een nieuwe invulling te komen. De bewoners ontvangen een brief met het programma en het plan van die avond.

Er is geen bewonersavond voor bewoners rondom plantsoenen waar geen grote wijzigingen plaatsvinden. Wel ontvangen de bewoners voor aanvang van de werkzaamheden een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

Renovaties plantsoenen en laanbomen plantseizoen 2023-2024

De renovatiewerkzaamheden worden altijd uitgevoerd in het plantseizoen. Het plantseizoen start in november en eindigt eind maart het jaar daarop.

Contact

Heeft u vragen over de renovaties? Neemt u dan contact op met de projectleider, Mike Van Leeuwen. Dit kan  via de e-mail info@velsen.nl of telefonisch via 140255