Referendum

Velsen kent de mogelijkheid voor inwoners om een referendum te houden. De voorwaarden en de te volgen procedurele stappen zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

In de referendumverordening staat

  • Waarover u een referendum kunt aanvragen.
  • Welke stappen u moet nemen om een referendum aan te vragen.
  • Hoe u een definitief inleidend verzoek (aanvraag) indient.
  • Welke stappen er daarna worden genomen zoals stemming, de geldigheid van de uitslag en overige bepalingen.

Het verzoek om een referendum te houden doet u door het invullen van een standaard formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.

Lees meer in de Referendumverordeningexterne-link-icoon of neem contact op met de afdeling Burgerzaken via 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.