Proef tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord

Veel inwoners van Velsen-Noord hebben al sinds lange tijd overlast van sluipverkeer. Hier krijgen we als gemeente regelmatig klachten over. Veel van het sluipverkeer rijdt via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp in. Om het sluipverkeer te beperken wordt op proef een inrijverbod ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg.

Inrijverbod voor 3 maanden

 • De proef start op maandag 25 september en duurt t/m vrijdag 22 december 2023. 
 • De proef duurt 3 maanden.
 • Het inrijverbod wordt ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg net voorbij het Guldewagenplantsoen, gezien vanaf Wenckenbachstraat. 
 • Tijdens de proef mag er tussen 15.00 en 17.00 uur géén verkeer via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijden.
 • Deze maatregel geldt van maandag t/m vrijdag. 
 • (Brom)fietsers en vrachtwagens die naar bouwprojecten of Vattenfall gaan, mogen wel de Grote Hout- of Koningsweg inrijden. 
 • Omdat het meeste sluipverkeer tussen 15.00 en 17.00 het dorp inrijdt, geldt het verbod alleen tussen 15.00 en 17.00 uur.
 • Het inrijdverbod geldt in één rijrichting, het dorp in. Het dorp uit, via de Grote Hout- of Koningsweg naar de Wenckebachstraat blijft altijd open.

Wat gaat er de komende periode gebeuren

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 5 september 2023 besloten de proef eind september te starten. Het college heeft  hiervoor een aangepast verkeersbesluit genomen. 

Werkzaamheden Velsertraverse

Het voornemen was om de proef per 1 mei te starten en door te laten lopen tot aan de zomervakantie. Door de naar voren gehaalde reparatie van de Velsertraverse is de proef uitgesteld. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kan de proef tegen het sluipverkeer doorgang vinden.

Keuze voor deze locatie

Het meeste sluipverkeer rijdt via de Grote Hout of Koningsweg het dorp in. Daarom kiezen we voor een proef  op de Grote Hout- of Koningsweg. We plaatsen de borden net voorbij het Guldewagenplantsoen zodat het verkeer dat toch de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt dan nog via het Guldewagenplantsoen kan keren. 

Hoe kunt u het dorp bereiken

Tijdens het inrijverbod van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur

Tijdens het inrijverbod van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur kunt u het dorp inrijden:

 • via de Velsertraverse en Wijkerstraatweg.
 • via de Vletterliedenstraat.

Het inrijverbod geldt alleen voor verkeer richting het dorp. Via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp uit rijden (richting Wenckebachstraat) kan altijd.

Let op: bewoners/ondernemers van het Guldewagenplantsoen. 
U kunt via de Wenckebachstraat en Grote Hout- of Koningsweg naar uw huis of bedrijf rijden. Vanaf uw huis of bedrijf kunt u niet via de Grote Hout- of Koningsweg verder het dorp in rijden.

Buiten de tijden van het inrijverbod

Buiten de tijden waarop het inrijverbod geldt (van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur) kunt u ook via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijden.

Uitzondering voor vrachtverkeer

Tijdens de periode dat de proef loopt zijn er ook diverse bouwprojecten in Velsen-Noord. We willen niet dat dit vrachtverkeer naar deze werken via de Wijkerstraatweg rijdt. Dit kan voor extra overlast in het dorp zorgen.

Bovendien is de kans aanwezig dat zij buiten de tijden waarop het inrijdverbod geldt, ook via de Wijkerstraatweg gaan rijden. Om die reden wordt ook het vrachtverkeer naar Vattenfal van de maatregel uitgezonderd. Tijdens de proef gaan we onderzoeken of deze uitzondering werkt.

Handhaving

De maatregel wordt gehandhaafd door de inzet van onze boa’s (handhavers) op straat. We zetten voor deze proef geen camera’s in die de controle automatisch uitvoeren. Afhankelijk van de evaluatie van de proef wordt voor een mogelijk definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. 

Geen ontheffing mogelijk tijdens de proef

Niet al het verkeer dat via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijdt, is sluipverkeer. Mogelijk geldt dit soms ook voor u.  Ook het bestemmingsverkeer moet tijdens de proef een andere route nemen. Het is niet mogelijk om ontheffing te krijgen gedurende deze proef.

Hiervoor hebben we verschillende redenen:

De proef duurt ongeveer 3 maanden. Hierbij is de weg alleen doordeweeks tussen 15:00 en17:00 in één rijrichting gesloten. De gevolgen voor het bestemmingsverkeer zijn daardoor van beperkte duur.

Het controleren van voertuigen op een ontheffing vraagt veel tijd. Hierdoor is er een grote kans op ongewenste filevorming met alle risico’s van dien. 

De groep is te groot om ontheffingen aan te verlenen. Bestemmingsverkeer bestaat uit verkeer:

 • van inwoners en hun bezoekers.
 • uit werknemers en bezoekers van bedrijven.
 • uit bezoekers aan winkels.

In een eventuele definitieve situatie wordt besloten wie voor een eventuele ontheffing in aanmerking komt.

Nog geen inzet camera’s

Camerahandhaving is niet zomaar mogelijk. Hiervoor moeten we kunnen aantonen dat een zwaar middel als camerahandhaving,  in verhouding staat tot de maatregel. Hiervoor is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie . De proef die we doen kan als motivatie hiervoor worden gebruikt.
Afhankelijk van de resultaten en ervaringen van de proef wordt voor een mogelijke definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. In dat geval kan overwogen worden ontheffingen te verlenen.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

In 2022 hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat tussen 15.00 en 17.00 uur het meeste sluipverkeer de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt. Ongeveer 75% van het verkeer op de Grote Hout- of Koningsweg richting het dorp is dan sluipverkeer. Dit zijn gemiddeld ongeveer 500 auto’s.  
Tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur is er ook nog sluipverkeer, maar veel minder. Omdat ook inwoners van Velsen-Noord mogelijk hinder hebben van het inrijverbod stellen we het inrijverbod daarom alleen in van 15.00 tot 17.00 uur.

Ook hebben we gekeken naar sluipverkeer in andere straten, zoals de Vletterliedenstraat. Tijdens de proef gaan we ook kijken wat het effect is op de Vletterliedenstraat. Om het dorp bereikbaar te houden voor bewoners willen we de Vletterliedenstraat niet afsluiten.

De uitkomsten van het verkeersonderzoek en aanpak proef sluipverkeer kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor uw gemak hebben we ook een verkorte versie onder de naam 'Uitkomsten verkeersonderzoek samenvatting' aan onze documenten toegevoegd.

Variantenstudie

Eerder hebben we een proef gedaan om bij file op de Wenckebachstraat het verkeer vanuit Tata Steel/Businesspark IJmond om te laten rijden via het bedrijventerrein De Grote Hout (Noordersluisweg, Concordiastraat, Wijkermeerweg). Dit had weinig effect.
We hebben ook nog andere maatregelen onderzocht. Het instellen van een inrijverbod lijkt de beste oplossing om het sluipverkeer door het dorp te verminderen. 

Een samenvatting van deze variantenstudie leest u op Variantennota. Het volledige document kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Geef  tijdens de proef uw mening via het invulformulier

Tijdens de proef doen we verkeerstellingen en houden we een kentekenonderzoek. Ook willen we graag de ervaringen met deze proef horen van betrokkenen. De link naar het formulier komt online als de proef start. 

Na de proef evalueren we alle gegevens. 

Evaluatie na de proef

Een inrijverbod op de Grote Hout- of Koningsweg is een maatregel waar inwoners en bedrijven tijdens de proef mee te maken krijgen. Daarom willen we eerst onderzoeken:

 • of deze maatregel voldoende effect heeft op het voorkomen van sluipverkeer.
 • en welk effect de maatregelen heeft op andere wegen.

In de evaluatie willen we kunnen beoordelen of de proef een vervolg krijgt en of het inrijdverbod moet blijven.  En zo ja, op welke wijze willen we dit dan doen. We willen graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is het effect op de verkeersintensiteit in de avondspits op de Grote Hout- of Koningsweg?
 • Wat is het effect op het (sluip)verkeer op de Wijkerstraatweg? 
 • Is het verkeersknelpunt op de Wijkerstraatweg (filevorming en verkeersoverlast) door de afsluiting verholpen?
 • Is het tijdsblok van de afsluiting juist?
 • Welk effect heeft het inrijdverbod op andere wegen? 
 • Wat zijn ongewenste neveneffecten? Ontstaan er mogelijk nieuwe sluiproutes? 
 • Hoe hebben betrokkenen de proef ervaren en hoe staan zij tegenover het (permanent) instellen van de spitsafsluiting? 
 • Wat was het effect van het uitzonderen van het vrachtverkeer?
 • Zijn er nog verbeterpunten?
 • Wordt het inrijverbod met bijbehorende handhaving goed nageleefd? 
 • Is de geslotenverklaring voor weggebruikers voldoende duidelijk?
 • Welke verbeterkansen en mogelijkheden (o.a. inzet camera’s) liggen er ten aanzien van de handhaving? 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de proef? Neemt u dan contact op met gemeente Velsen via telefoonnummer 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of stuur een e-mail aan proefsluipverkeer@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.