Proef tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord

Veel inwoners van Velsen-Noord hebben al sinds lange tijd overlast van sluipverkeer. Hier krijgen we als gemeente regelmatig klachten over. Veel van het sluipverkeer rijdt via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp in. Om het sluipverkeer te beperken wordt op proef een inrijdverbod ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg.

kaartje locatie afsluiting grote hout of koningsweg

Inrijdverbod voor 3 maanden

 • Het inrijdverbod wordt ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg net voorbij het Guldenwagenplantsoen. 
 • Gedurende 3 maanden mag er tussen 15.00 – 17.00 uur geen verkeer via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijden.
 • Deze maatregel geldt van maandag t/m vrijdag. 
 • (Brom)fietsers en vrachtwagens die naar bouwprojecten of Vattenfall gaan, mogen wel de Grote Hout- of Koningsweg inrijden. 
 • Omdat het meeste sluipverkeer tussen 15.00-17.00 het dorp inrijdt, geldt het verbod alleen tussen 15.00 en 17.00 uur.

Wat gaat er de komende periode gebeuren

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 7 maart 2023 het verkeersbesluit genomen dat nodig is voor de uitvoering van de proef. Op het verkeersbesluit staat een bezwaartermijn open van 6 weken. 

Vanaf medio mei werkt Rijkswaterstaat (RWS) voor tenminste 9 weken aan de Velsentraverse. De proef voeren we niet gelijktijdig met deze werkzaamheden uit. De verkeersproef gaat in na de werkzaamheden van Rijkswaterstaat en na het beoordelen van de bezwaren. Om een goede proef te kunnen doen, voeren we deze ook niet uit in de zomervakantie.

Keuze voor deze locatie

Het meeste sluipverkeer rijdt via de Grote Hout of Koningsweg het dorp in. Daarom kiezen we voor een proef  op de Grote Hout- of Koningsweg. We plaatsen de borden net voorbij het Guldenwagenplantsoen zodat het verkeer dat toch de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt dan nog via het Guldenwagenplantsoen kan keren. 

Hoe kunt u het dorp bereiken

Tijdens het inrijdverbod tussen 15.00 – 17.00 uur kunt u het dorp inrijden:

 • via de Wijkerstraatweg en 
 • via de Vletterliedenstraat.
 • Let op: dit geldt ook voor bewoners/ondernemers van het Guldenwagenplantsoen.

Het dorp uitrijden of van de dorpskern naar het Guldenwagenplantsoen kan wel gewoon via de Grote Hout- of Koningsweg.

kaartje omleidingswegen tijdens afsluiting grote hout of koningsweg

Uitzondering voor vrachtverkeer

Tijdens de periode dat de proef loopt zijn er ook diverse bouwprojecten in Velsen-Noord. We willen niet dat dit vrachtverkeer naar deze werken via de Wijkerstraatweg gaat rijden. Dit kan voor extra overlast in het dorp zorgen Bovendien is het risico aanwezig dat zij buiten de tijden waarop het inrijdverbod geldt, ook via de Wijkerstraatweg gaan rijden. Om die reden wordt ook het vrachtverkeer naar  Vattenfal van de maatregel uitgezonderd. Tijdens de proef gaan we onderzoeken of deze uitzondering werkt.

Handhaving

De maatregel wordt gehandhaafd door de inzet van onze boa’s (handhavers) op straat. We zetten geen camera’s in voor deze proef. Afhankelijk van de evaluatie van de proef wordt voor een mogelijk definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. 

Geen ontheffing mogelijk tijdens de proef

Niet al het verkeer dat via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijdt, is sluipverkeer. Mogelijk geldt dit ook voor u. Tijdens de proef zult u een andere route moeten nemen. Het is niet mogelijk om ontheffing te krijgen gedurende deze proef van 3 maanden. Voor de handhaving is het namelijk niet mogelijk alle automobilisten te controleren of zij een ontheffing hebben. 

Nog geen inzet camera’s

Camerahandhaving is niet zomaar mogelijk. Hiervoor moeten we kunnen aantonen dat een zwaar middel als camerahandhaving,  in verhouding staat tot de maatregel. Hiervoor is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie . De proef die we doen kan als motivatie hiervoor worden gebruikt.
Afhankelijk van de resultaten en ervaringen van de proef wordt voor een mogelijke definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. In dat geval kan overwogen worden ontheffingen te verlenen.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

In 2022 hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat tussen 15.00-17.00 uur het meeste sluipverkeer de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt. Ongeveer 75% van het verkeer op de Grote Hout- of Koningsweg richting het dorp is dan sluipverkeer. Dit zijn gemiddeld ongeveer 500 auto’s.  
Tussen 14.00-15.00 uur en 17.00-18.00 uur is er ook nog sluipverkeer, maar veel minder. Omdat ook inwoners van Velsen-Noord mogelijk hinder hebben van het inrijverbod stellen we het inrijverbod daarom alleen in van 15.00-17.00 uur.

Ook hebben we gekeken naar sluipverkeer in andere straten, zoals de Vlettenliederstraat. Tijdens de proef gaan we ook kijken wat het effect is op de Vlettenliedenstraat. Om het dorp bereikbaar te houden voor bewoners willen we de Vlettenliedenstraat niet afsluiten.

De uitkomsten van het verkeersonderzoek en aanpak proef sluipverkeer kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor uw gemak hebben we ook een verkorte versie onder de naam 'Uitkomsten verkeersonderzoek samenvatting' aan onze documenten toegevoegd.

Variantenstudie

Eerder hebben we een proef gedaan om bij file op de Wenckebachstraat het verkeer vanuit Tata Steel/Businesspark IJmond om te laten rijden via het bedrijventerrein De Grote Hout (Noordersluisweg-Concordiastraat-Wijkermeerweg). Dit had weinig effect.
We hebben ook nog andere maatregelen onderzocht. Het instellen van een inrijverbod lijkt de beste oplossing om het sluipverkeer door het dorp te verminderen. 

Een samenvatting van deze variantenstudie leest u op de pagina Variantennota. Het volledige document kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Evaluatie na de proef

Een inrijverbod is een maatregel die veel mensen raakt. Daarom willen we eerst onderzoeken of deze maatregel voldoende effect heeft. Tijdens de proef doen we verkeerstellingen en houden we een kentekenonderzoek. Ook willen we graag de ervaringen met deze proef horen van betrokkenen. 

Na de proef gaan we de proef evalueren. Het inrijverbod wordt dan weggehaald.

In de evaluatie willen we kunnen beoordelen of de proef een vervolg krijgt en het inrijdverbod moet blijven.  En zo ja, op welke wijze willen we dit dan doen. We willen graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is het effect op de verkeersintensiteit in de avondspits op de Grote Hout- of Koningsweg?
 • Wat is het effect op het (sluip)verkeer op de Wijkerstraatweg? 
 • Is het verkeersknelpunt op de Wijkerstraatweg (filevorming en verkeersoverlast) door de afsluiting verholpen?
 • Is het tijdsblok van de afsluiting juist?
 • Welk effect heeft de verkeersafsluiting op andere wegen? 
 • Wat zijn ongewenste neveneffecten? Ontstaan er mogelijk nieuwe sluiproutes? 
 • Hoe hebben betrokkenen de proef ervaren en hoe staan zij tegenover het (permanent) instellen van de spitsafsluiting? 
 • Wat was het effect van het uitzonderen van het vrachtverkeer?
 • Zijn er nog verbeterpunten?
 • Wordt het inrijverbod met bijbehorende handhaving goed nageleefd? 
 • Is de geslotenverklaring voor weggebruikers voldoende duidelijk?
 • Welke verbeterkansen en mogelijkheden (o.a. inzet camera’s) liggen er ten aanzien van de handhaving? 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de proef? Neemt u dan contact op met gemeente Velsen via telefoonnummer 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of stuur een e-mail aan proefsluipverkeer@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.