Beschrijving proef sluipverkeer Velsen-Noord

Veel inwoners van Velsen-Noord hebben al sinds lange tijd overlast van sluipverkeer. Hier krijgen we als gemeente regelmatig klachten over. Veel van het sluipverkeer rijdt via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp in. Om het sluipverkeer te beperken werd op proef een inrijverbod ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg.

Proef september tot en met december 2023

Keuze voor deze locatie

Het meeste sluipverkeer rijdt via de Grote Hout of Koningsweg het dorp in. Daarom hebben we gekozen voor een proef  op de Grote Hout- of Koningsweg. We plaatsten de borden net voorbij het Guldewagenplantsoen zodat het verkeer dat toch de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt dan nog via het Guldewagenplantsoen kon keren. 

Hoe kon u het dorp bereiken

Tijdens het inrijverbod van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur kon u het dorp inrijden:

 • via de Velsertraverse en Wijkerstraatweg.
 • via de Vletterliedenstraat.

Het inrijverbod gold alleen voor verkeer richting het dorp. Via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp uit rijden (richting Wenckebachstraat) kan altijd.

Buiten de tijden waarop het inrijverbod gold (van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur) kon u ook via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijden.

Handhaving

De maatregel werd gehandhaafd door de inzet van onze boa’s (handhavers) op straat. We zetten voor deze proef geen camera’s in die de controle automatisch uitvoeren. Afhankelijk van de evaluatie van de proef wordt voor een mogelijk definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. 

Geen ontheffing mogelijk tijdens de proef

Niet al het verkeer dat via de Grote Hout- of Koningsweg het dorp inrijdt, is sluipverkeer. Ook het bestemmingsverkeer moest tijdens de proef een andere route nemen. Het was niet mogelijk om ontheffing te krijgen gedurende deze proef. Hiervoor hadden we verschillende redenen:

De proef duurde ongeveer 3 maanden. Hierbij was de weg alleen doordeweeks tussen 15:00 en17:00 in één rijrichting gesloten. De gevolgen voor het bestemmingsverkeer van beperkte duur.

Het controleren van voertuigen op een ontheffing vraagt veel tijd. Hierdoor was er een grote kans op ongewenste filevorming met alle risico’s van dien. 

De groep was te groot om ontheffingen aan te verlenen. Bestemmingsverkeer bestaat uit verkeer van inwoners en hun bezoekers, uit werknemers en bezoekers van bedrijven en uit bezoekers aan winkels.

In een eventuele definitieve situatie wordt besloten wie voor een eventuele ontheffing in aanmerking komt.

Nog geen inzet camera’s

Camerahandhaving is niet zomaar mogelijk. Hiervoor moeten we kunnen aantonen dat een zwaar middel als camerahandhaving,  in verhouding staat tot de maatregel. Hiervoor is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie . De proef kan als motivatie hiervoor worden gebruikt. Afhankelijk van de resultaten en ervaringen van de proef wordt voor een mogelijke definitieve situatie wel gekeken naar de inzet van camera’s. In dat geval kan overwogen worden ontheffingen te verlenen.

Evaluatie na de proef

Een inrijverbod op de Grote Hout- of Koningsweg is een maatregel waar inwoners en bedrijven tijdens de proef mee te maken hebben gekregen. Daarom willen we eerst onderzoeken:

 • of deze maatregel voldoende effect heeft gehad op het voorkomen van sluipverkeer.
 • en welk effect de maatregelen hebben gehad op andere wegen.

In de evaluatie willen we kunnen beoordelen of de proef een vervolg krijgt en of het inrijdverbod moet blijven.  En zo ja, op welke wijze willen we dit dan doen. We willen graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is het effect op de verkeersintensiteit in de avondspits op de Grote Hout- of Koningsweg?
 • Wat is het effect op het (sluip)verkeer op de Wijkerstraatweg? 
 • Is het verkeersknelpunt op de Wijkerstraatweg (filevorming en verkeersoverlast) door de afsluiting verholpen?
 • Is het tijdsblok van de afsluiting juist?
 • Welk effect heeft het inrijdverbod op andere wegen? 
 • Wat zijn ongewenste neveneffecten? Ontstaan er mogelijk nieuwe sluiproutes? 
 • Hoe hebben betrokkenen de proef ervaren en hoe staan zij tegenover het (permanent) instellen van de spitsafsluiting? 
 • Wat was het effect van het uitzonderen van het vrachtverkeer?
 • Zijn er nog verbeterpunten?
 • Wordt het inrijverbod met bijbehorende handhaving goed nageleefd? 
 • Is de geslotenverklaring voor weggebruikers voldoende duidelijk?
 • Welke verbeterkansen en mogelijkheden (o.a. inzet camera’s) liggen er ten aanzien van de handhaving? 

Wat is er voorafgaand aan de proef gebeurd?

In 2022 hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat tussen 15.00 en 17.00 uur het meeste sluipverkeer de Grote Hout- of Koningsweg inrijdt. Ongeveer 75% van het verkeer op de Grote Hout- of Koningsweg richting het dorp is dan sluipverkeer. Dit zijn gemiddeld ongeveer 500 auto’s.  
Tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur is er ook nog sluipverkeer, maar veel minder. Omdat ook inwoners van Velsen-Noord mogelijk hinder hebben van het inrijverbod stellen we het inrijverbod daarom alleen in van 15.00 tot 17.00 uur.

Ook hebben we gekeken naar sluipverkeer in andere straten, zoals de Vletterliedenstraat. Tijdens de proef gaan we ook kijken wat het effect is op de Vletterliedenstraat. Om het dorp bereikbaar te houden voor bewoners willen we de Vletterliedenstraat niet afsluiten.

De uitkomsten van het verkeersonderzoek en aanpak proef sluipverkeer kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor uw gemak hebben we ook een verkorte versie onder de naam 'Uitkomsten verkeersonderzoek samenvatting' aan onze documenten toegevoegd.

Variantenstudie

Eerder hebben we een proef gedaan om bij file op de Wenckebachstraat het verkeer vanuit Tata Steel/Businesspark IJmond om te laten rijden via het bedrijventerrein De Grote Hout (Noordersluisweg, Concordiastraat, Wijkermeerweg). Dit had weinig effect.
We hebben ook nog andere maatregelen onderzocht. Het instellen van een inrijverbod lijkt de beste oplossing om het sluipverkeer door het dorp te verminderen. 

Een samenvatting van deze variantenstudie leest u op Variantennota. Het volledige document kunt u onderaan deze pagina downloaden.