Overzicht websites Velsen

Overzicht websites Gemeente Velsen
Website URL Verklaring
Website gemeente www.velsen.nl Ja
Pionieren in IJmuiden www.pioniereninijmuiden.nl Nee
Digitaal Loket dmidoffice.velsen.nl Ja
Velsen Wijzer www.velsenwijzer.nl Nee
Sociale wijkteams Velsen www.swtvelsen.nl Nee
Zwembad Velsen www.zwembadvelsen.n Nee
Sportloket www.sportloketvelsen.nl Nee
Participatie Sociaal Domein iparticipatie.velsen.nl Nee
Financiën Velsen financien.velsen.nl Nee
Beelden van Velsen www.beeldenvanvelsen.nl Nee
Klimaatatlas Velsen www.velsen.klimaatatlas.net Nee
Afspraken online afspraken.velsen.nl Nee
Sportgala Velsen www.sportgalavelsen.nl Nee
Platform Samenspel www.samenspelvelsen.nl Nee
SlimMelden velsen.slimmelden.nl Nee
Velsen in cijfers velsen.incijfers.nl Nee

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.