Home

Zoeken

Waarmee kunnen wij u helpen?

Of bel ons op: 140255

Hoe verandert mijn zorg?
Hoe verandert mijn zorg?
Velsertunnel
Renovatie Velsertunnel
Renovatie Velsertunnel
Hoe ervaart U onze dienstverlening?
Hoe ervaart U onze dienstverlening?
Als bezoeker van onze website willen wij graag van u weten hoe u dit bezoek ervaart. Mogelijk heeft u in het afgelopen jaar ook contact met ons gehad via een van...
Uitvoering Visie op Velsen krijgt extra impulsen
Uitvoering Visie op Velsen krijgt extra impulsen
Samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden is in 2011 de Visie op Velsen 2025 ?Kennisrijk Werken in Velsen? opgesteld.

Actueel

13-11-2014
Mijn Awbz-indicatie loopt af in 2015; moet ik me dan melden bij de Gemeente? Lees hier het antwoord op deze vraag.
03-11-2014
De laagste inkomensgroepen in Velsen krijgen een extraatje op hun rekening. Een echtpaar krijgt eenmalig ? 100,00, een alleenstaande ouder ? 90,00 en een alleenstaande ? 70,00. Deze regeling is bedoeld als eenmalige tegemoetkoming in de koopkracht voor minima. De gemeente krijgt hiervoor geld van het kabinet.
24-10-2014
Vanaf woensdag 22 oktober zijn er twee Sociale Wijkteams actief in IJmuiden. Een in IJmuiden-Noord & -Zuid, en een tweede team in IJmuiden Zee-en Duinwijk / IJmuiden-West. Begin 2015 komen er nog twee teams bij, zodat er vier Sociale Wijkteams zijn in heel Velsen.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025