Actueel

19-01-2015
Op donderdag 29 januari is er in het Telstar-stadion een mini-sportcongres.
13-01-2015
Steeds meer ouderen blijven thuis wonen en hebben behoefte aan zorg. De overheid verwacht veel van de participatiesamenleving. En verzorgingshuizen komen leeg te staan. Hoe pakken we die ontwikkelingen creatief en passend aan?
14-01-2015
De gemeente Velsen en het IMK gaan samenwerken om het bedrijfsleven (plaatselijke midden- en kleinbedrijf) te steunen. Doel daarvan is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025