Actueel

30-03-2015
De organisatie van het wandelevenement Vissenloop IJmuiden, houdt u de komende maanden door middel van een nieuwsbrief, op de hoogte van de gang van zaken rond dit prachtige wandelevenement.
23-03-2015
Binnenkort (14, 15, 22 en 23 april 2015) vinden de praktische verkeersexamens (fietsexamens) plaats voor de basisscholen.
23-03-2015
De stemmen van Velsen zijn geteld, de uitslag is bekend.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025