Actueel

19-12-2014
Rond de Kerst en Oud & Nieuws zijn de openingstijden van het gemeentehuis van Velsen gewijzigd.
08-12-2014
De Participatiewet vervangt op 1 januari 2015 de Wet Werk en bijstand (WWB). De gemeente Velsen heeft haar inwoners die bijstand krijgen daar een brochure en een brief over gestuurd. U kunt ze hier allebei terugvinden.
02-12-2014
Op de website www.nu.nl is in het weekend van 29 november 2014 een bericht verschenen over het instellen van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025