Actueel

07-07-2015
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude drie muziekfestivals. Op zaterdag 1 augustus 2015 is het Dance Valley Festival. Een week later, zaterdag 8 augustus 2015, vindt het Dutch Valley Festival plaats. De dag erop, 9 augustus 2015 het evenement Latin Village.
28-07-2015
De gemeente Velsen raadt mensen aan om (voorlopig) niet in de parken te komen.
27-07-2015
Heeft u schade geleden aan eigendommen door storm? Meld uw schade bij uw verzekeraar. Voor auto?s verzekerd onder een all risks-, casco-, beperkt- of mini-cascoverzekering is stormschade bijna altijd gedekt. Ook de meeste woonhuis- en opstalverzekeringen dekken stormschade.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025