Actueel

23-03-2015
Binnenkort (14, 15, 22 en 23 april 2015) vinden de praktische verkeersexamens (fietsexamens) plaats voor de basisscholen.
16-04-2015
Rijkswaterstaat begint op dinsdag 7 april met de aanleg van extra keerlussen rond de Velsertunnel. Deze tijdelijke verbindingen zorgen ervoor dat het zuid-noordverkeer tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 sneller naar de Wijkertunnel kan. Naar verwachting ondervinden weggebruikers weinig hinder van de werkzaamheden.
08-04-2015
De politie Noord-Holland en de gemeenten in deze regio hebben, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat de aangifteprocedure voor vermissing van een Nederlands paspoort, identiteitskaart en rijbewijs verbeterd.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025