Actueel

04-06-2015
Tussen 19 en 23 augustus is het weer Sail Amsterdam. Op woensdag 19 augustus gaan de grote zeilschepen naar Amsterdam en op 23 augustus komen ze weer terug. Voor feestelijkheden op eigen grond of langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.
18-05-2015
Op zaterdag 26 september 2015 zijn de Special Olympics Regionale Spelen in Haarlemmermeer voor mensen met een verstandelijke beperking. Wie mee wil doen aan deze sportieve dag kan zich vanaf nu inschrijven.
08-04-2015
De politie Noord-Holland en de gemeenten in deze regio hebben, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat de aangifteprocedure voor vermissing van een Nederlands paspoort, identiteitskaart en rijbewijs verbeterd.


Meepraten in Velsen

21-04-2011
Op deze pagina vind u alle informatie over de bestemmingsplanprocedure, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.
20-02-2014
Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen. Daarnaast zijn er een aantal programma's ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de burgers van gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recre?ren.
21-04-2011
Alle actuele onderwerpen waar belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan in de gemeente Velsen vindt u hier.
26-04-2011
Het college en de raad wilden samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur? Dit heeft geresulteerd in de Visie op Velsen 2025