Openbare informatie Woo-verzoeken

Velsen geeft informatie over haar beleid op het internet, social media en in de Jutter/Hofgeest. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris. De Woo-contactfunctionaris beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Daarnaast kunt u vragen om informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Dit was tot 1 mei 2022 geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt. 

Hoe u contact kunt opnemen met de Woo-contactfunctionaris? 

Stukken die de gemeente permanent moet bewaren én die jonger zijn dan 20 jaar, liggen in het gemeentelijk archief. Deze stukken zijn niet automatisch ter inzage. U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen. Dit kan door contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris via e-mail info@velsen.nl of telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200. Vermeld hierbij dat u uw informatieverzoek richt tot de Woo-contactfunctionaris. Daarnaast kunt u, op grond van de Wet open overheid (Woo) een Woo-verzoek indienen (hiervoor bekend onder de naam Wob-verzoek). 

Hoe het indienen van een Woo-verzoek werkt

 • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
 • Het Woo-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
 • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: via het formulier Woo-verzoek, per brief, of per mail.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Wob-verzoeken

Overzicht van de Woo en Wob-publicaties

Wob-verzoeken worden sinds september 2017 beschikbaar gemaakt via deze website.  Vanaf 1 mei 2022 heet dit een Woo-verzoek. Hieronder leest u welke informatie is gepubliceerd in welk jaar. Om de publicaties te bekijken klikt u op het jaar waarin de informatie gepubliceerd is.

Woo-publicaties 2023

 • Woo-verzoek inzake invoering vermakelijkheidsretributie.
 • Woo-verzoek diamantkoppalen hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden.
 • Woo-verzoek om informatie over algoritmes die de gemeente Velsen gebruikt bij de gemeentelijke dienstverlening. 

Woo-publicaties 2022

 • Woo-verzoek over het cruiseschip (vluchtelingenopvang) in Velsen-Noord
 • Woo-verzoek rondom uitvoering van de jeugdwet
 • Woo-verzoek over beleid ontvangen letselschadevergoeding in de bijstand
 • Wob/Woo verzoek over Tata Steel in relatie tot o.a. gezondheid, lozingen en luchtkwaliteit
 • Woo-verzoek project Kustplaats IJmuiden aan zee
 • Woo-verzoek EenVandaag wettelijk adviseurschap Velsen Tata Steel-Corus-Hoogovens
 • Wob-verzoek Kustplaats IJmuiden aan Zee
 • Wob-verzoek Windpark Spuisluis

Wob-publicaties 2021

 • Wob-verzoek verzoek mediation jeugdzorginstellingen
 • Wob-verzoek weigering aanvraag horecavergunning
 • Wob-verzoek verkeersgegevens
 • Wob-verzoek besluit GGD onderzoek
 • Wob-verzoek over Hofgeesterweg 63 Velserbroek
 • Wob-verzoek loting zelfbouwlocaties IJmuiden en Velsen-Noord

Wob-publicaties 2020

 • Wob-verzoek Windpark Spuisluis
 • Wob-verzoek doorbetaling niet gereden ritten zorgvervoer
 • Wob-verzoek autoverkeer Nicolaas Beetslaan in Driehuis
 • Wob-verzoek communicatie laadpalen
 • Wob-verzoek anterieure exploitatieovereenkomst(en) project Hofgeest
 • Wob-verzoek bijzondere bijstand bewindvoering
 • Wob-verzoek gehandicaptenparkeerplaats Wilgenstraat 
 • Wob-verzoek aanwezigheid en werkzaamheden oud-collega
 • Wob-verzoek over besluiten tot opleggen geheimhouding
 • Wob verzoek over het project Missiehuis
 • Wob-verzoek over de omgevingsvergunning m.b.t. splitsen van een woning
 • Wob-verzoek Handhaving terrein van archeologie
 • Wob-verzoek Waterpeil Velserduin

Wob-publicaties 2019

 • Wob-verzoek exploitatieberekening Santpoort Zuid
 • Wob-verzoek bestemmingsplan Duingebied Velsen
 • Wob-verzoek "Saltosa"
 • Wob-verzoek openbaarmaking van vergunningen m.b.t. werkzaamheden
 • Wob-verzoek declaraties en onkostenvergoedingen wethouder A. Verkaik
 • Wob-verzoek startersleningen
 • Wob-verzoek overlast honden Kennemermeer

Wob-publicaties 2018

 • Wob-verzoek over het besluiten tot opleggen geheimhouding
 • Wob-verzoek achterliggende stukken aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden
 • Wob-verzoek over de Noordersluisweg
 • Wob-verzoek over High tide
 • Wob-verzoek over het rioolstelsel
 • Wob-verzoek over de proef hondenbeleid Kennemermeer
 • Wob-verzoek over bomen aan de Concordiastraat te Velsen-Noord
 • Wob-verzoek over de correspondentie tussen gemeente en Eneregio
 • Wob-verzoek over het convenant Kennemermeer
 • Wob-verzoek over de rapportage geluidsmeting uitgevoerd op 10 november 2018

Wob-publicaties 2017

 • Wob-verzoek over een gedetailleerd organogram
 • Wob-verzoek over handhaving aan het Groenelaantje

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.