Openbare informatie Woo-verzoeken

Velsen geeft informatie over haar beleid op het internet, social media en in de Jutter/Hofgeest. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris. De Woo-contactfunctionaris beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Daarnaast kunt u vragen om informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Dit was tot 1 mei 2022 geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt. 

Hoe u contact kunt opnemen met de Woo-contactfunctionaris? 

Stukken die de gemeente permanent moet bewaren én die jonger zijn dan 20 jaar, liggen in het gemeentelijk archief. Deze stukken zijn niet automatisch ter inzage. U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen. Dit kan door contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris via e-mail info@velsen.nl of telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200. Vermeld hierbij dat u uw informatieverzoek richt tot de Woo-contactfunctionaris. Daarnaast kunt u, op grond van de Wet open overheid (Woo) een Woo-verzoek indienen (hiervoor bekend onder de naam Wob-verzoek). 

Hoe het indienen van een Woo-verzoek werkt

 • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
 • Het Woo-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
 • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: via het formulier Woo-verzoek, per brief, of per mail.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Overzicht van de Woo en Wob-publicaties

Woo-verzoeken worden sinds september 2017 beschikbaar gemaakt via deze website.  Hieronder leest u welke informatie is gepubliceerd in welk jaar. Om de publicaties te bekijken klikt u op het jaar waarin de informatie gepubliceerd is.

Woo-publicaties 2024

 • Bedreiging ambtenaren en collegeleden onderzoek locaties AZC
 • Landje Handgraaf Santpoort-Zuid
 • Pontverbinding Noordzeekanaal
 • Opdracht bureau Sweco naar locaties AZC deel 1 en deel 2
 • Onderzoek naar locaties azc
 • Opvanglocatie kantoorpand Roeda Savornin Lohmanlaan 3 Velsen-Zuid
 • Lichtmast- en/of rotonde-reclame
 • Bebouwde oppervlakte Dr. Kuyperlaan 19 Velsen-Zuid
 • Bestemming kantoorpand De Savornin Lohmanlaan 3 Velsen-Zuid

Woo-publicaties 2023

 • Woo-verzoek onderzoek locaties azc in Santpoort-Zuid
 • Woo-verzoek mogelijke locaties azc in Santpoort-Zuid
 • Woo-verzoek demonstratie Green Peace bij Tata Steel
 • Woo-verzoek pontverbinding Velsen 
 • Woo-verzoek exploitatie coffeeshop Loggerstraat IJmuiden
 • Woo-verzoek ontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee
 • Woo-verzoek kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond
 • Woo-verzoek over invoering vermakelijkheidsretributie.
 • Woo-verzoek diamantkoppalen hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden.
 • Woo-verzoek om informatie over algoritmes die de gemeente Velsen gebruikt bij de gemeentelijke dienstverlening.