Open dataportaal Velsen

Door data open te stellen kunnen derden toepassingen maken om de gegevens te ontsluiten.

Wat is open data?

Open data bestaat uit bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De data zijn openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar.

Door data open te stellen kunnen derden toepassingen maken om de gegevens te ontsluiten. Voorbeelden van toepassingen die gebruik maken van open data zijn weerapps en reisplanners die open OV-data gebruiken.

De gemeente Velsen stelt zelf niet de gegevens beschikbaar die al via andere kanalen beschikbaar gesteld worden. Een overzicht van de gegevens die de gemeente zelf openstelt is op deze pagina te vinden.

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gemeente via andere sites beschikbaar stelt.

Kijk op http://data.overheid.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Landelijke portalen

OmschrijvingWebsite
Overheidwetten.overheid.nlexterne-link-icoon
Ruimtelijke plannenruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon
Cijfers op de kaart (CBS)

cbs.nl/nl-nl/visualisaties/cijfers-op-de-kaartexterne-link-icoon

Centraal Bureau voor de Statistiekstatline.cbs.nlexterne-link-icoon
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)bagviewer.kadaster.nlexterne-link-icoon
Omgevingsvergunningenomgevingsloket.nlexterne-link-icoon
Risicogevoelige objectenrisicokaart.nlexterne-link-icoon
Landelijk register kinderopvanglandelijkregisterkinderopvang.nlexterne-link-icoon
Vacatures en stageplaatsengemeentebanen.nlexterne-link-icoon
Vastgoedgegevenskadaster.nl/externe-link-icoon
Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)pdok.nlexterne-link-icoon
Nationaal Georegisternationaalgeoregister.nlexterne-link-icoon
WOZ waardes woningenwozwaardeloket.nlexterne-link-icoon

Regionale websites

OmschrijvingWebsite
Noordhollands Archiefnoordhollandsarchief.orgexterne-link-icoon

Uitvoerende diensten

OmschrijvingWebsite
HVC inzameling hvcgroep.nlexterne-link-icoon
Omgevingsdienst IJmondmilieudienst-ijmond.nlexterne-link-icoon

Aan Velsen gelieerde websites

OmschrijvingWebsite
Sportloketsportloketvelsen.nlexterne-link-icoon
Toerisme Velsenijmuiden.nlexterne-link-icoon
Digitale gemeentegidslokaaltotaal.nl/externe-link-icoon