Open dataportaal Velsen

Door data open te stellen kunnen derden toepassingen maken om de gegevens te ontsluiten.

Wat is open data?

Open data bestaat uit bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De data zijn openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar.

Door data open te stellen kunnen derden toepassingen maken om de gegevens te ontsluiten. Voorbeelden van toepassingen die gebruik maken van open data zijn weerapps en reisplanners die open OV-data gebruiken.

De gemeente Velsen stelt zelf niet de gegevens beschikbaar die al via andere kanalen beschikbaar gesteld worden. Een overzicht van de gegevens die de gemeente zelf openstelt is op deze pagina te vinden.

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gemeente via andere sites beschikbaar stelt.

Kijk op http://data.overheid.nl voor meer informatie.

Landelijke portalen

Omschrijving Website
Overheid wetten.overheid.nl
Ruimtelijke plannen ruimtelijkeplannen.nl
Cijfers op de kaart (CBS)

cbs.nl/nl-nl/visualisaties/cijfers-op-de-kaart

Centraal Bureau voor de Statistiek statline.cbs.nl
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl
Omgevingsvergunningen omgevingsloket.nl
Risicogevoelige objecten risicokaart.nl
Landelijk register kinderopvang landelijkregisterkinderopvang.nl
Vacatures en stageplaatsen gemeentebanen.nl
Vastgoedgegevens kadaster.nl/
Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) pdok.nl
Nationaal Georegister nationaalgeoregister.nl
WOZ waardes woningen wozwaardeloket.nl

 

Regionale websites

Omschrijving Website
Noordhollands Archief noordhollandsarchief.org

 

Uitvoerende diensten

Omschrijving Website
HVC inzameling  hvcgroep.nl
Omgevingsdienst IJmond milieudienst-ijmond.nl

 

Aan Velsen gelieerde websites

Omschrijving Website
Sportloket sportloketvelsen.nl
Toerisme Velsen ijmuiden.nl
Digitale gemeentegids lokaaltotaal.nl/

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.