Onderzoeksplan Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied definitief vastgesteld

01 december 2023
Duurzaam

Hynetwork Services, een dochteronderneming van Gasunie, is van plan om een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied aan te leggen. Waterstof is belangrijk om de industrie te verduurzamen. Waterstof kunnen bedrijven namelijk gebruiken als vervanging voor fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen. Bij het gebruik van waterstof komt er geen CO2 vrij. Er komt een netwerk door heel Nederland. Het gedeelte in het Noordzeekanaalgebied is hier onderdeel van.

In mei 2023 kon iedereen reageren op het voorstel voor de tracé-alternatieven en varianten die Hynetwork Services mee wil nemen voor verder onderzoek. En voor een overzicht van de milieueffecten die ze willen onderzoeken. Alle reacties zijn meegewogen. Nu is het onderzoeksplan definitief: dat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Wat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat waarom we dit project willen ontwikkelen, welke alternatieven en varianten er zijn en welke milieueffecten in welk detail onderzocht worden. U kunt hierbij denken aan de effecten van geluid tijdens de aanleg, effecten op groenvoorzieningen of invloed op de bodem. Deze onderwerpen worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Ook heeft de onafhankelijke commissie m.e.r. naar het voorstel gekeken. Ook dit advies is verwerkt.

Als het milieueffectrapport klaar is, wordt de volgende stap het voorstellen van de route voor het netwerk die de voorkeur heeft. Ook hierop kan iedereen reageren, voor het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de website van Hynetwork Servicesexterne-link-icoon staat meer informatie over de documenten en de planning.