Waterstofnetwerk in Velsen

Met een landelijk waterstofnetwerk in Nederland en in het Noordzeekanaalgebied, van de IJmondregio naar het Amsterdams havengebied, zorgen we ervoor dat CO₂-vrije waterstof beschikbaar is voor de industrie in deze regio.

Hynetwork Services, een dochteronderneming van Gasunie, is bezig om in heel Nederland een transportnetwerk voor waterstof te maken. Dit netwerk van leidingen zorgt ervoor dat de CO₂ vrije waterstof bij industriële bedrijven terechtkomt.
Maar ook dat we als Nederland waterstof kunnen vervoeren van en naar het buitenland en van en naar locaties voor waterstofimport en -opslag. We willen hierbij zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande leidingen die nu nog gebruikt worden voor aardgas. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden er nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd.

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is één van de 5 gebieden in Nederland met veel industrie. We verwachten een grote vraag naar waterstof voor de industriële processen in dit gebied. Met een landelijk waterstofnetwerk in Nederland en in het Noordzeekanaalgebied, van de IJmondregio naar het Amsterdams havengebied, zorgen we ervoor dat CO₂-vrije waterstof beschikbaar is voor de industrie in deze regio. De aanleg van dit deel van het waterstofnetwerk heeft de projectnaam Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied.

Waarom waterstof

Het doel in Nederland is om in 2030 55% minder CO₂ uit te stoten dan in 1990. De industrie heeft een groot aandeel in de uitstoot van CO₂, omdat ze voor productieprocessen vaak gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Door CO₂-vrije, oftewel groene waterstof in te zetten voor productieprocessen en te gebruiken als grondstof in de chemische industrie, kan de uitstoot van CO₂ in Nederland flink worden verminderd. Met een waterstofnetwerk kan een groot deel van de industrie fossiele brandstoffen inruilen voor duurzame energie.

Is waterstof veilig

Waterstof is brandbaar en vluchtig. Het is niet giftig en blootgesteld aan de lucht verandert het weer in water. Doordat waterstof brandbaar is, moet je er zorgvuldig mee omgaan, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het niet ophoopt in een afgesloten ruimte. Ook moet je waterstof uit de buurt houden van vuur en andere ontstekingsbronnen. Dit zijn dezelfde soort maatregelen als die nodig zijn bij aardgas.

Wat merkt u van het waterstofnetwerk

Op sommige plekken moeten nieuwe leidingen worden aangelegd. Die werkzaamheden zorgen tijdelijk voor overlast. We proberen deze overlast tot een minimum te beperken. Als de waterstofleidingen eenmaal zijn aangelegd merk je van het transport van waterstof door de leidingen niets meer. Net zoals bij aardgas wordt de directe omgeving van de leiding (het tracé) vrij gehouden van bebouwing voor de veiligheid. Het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied is gestart in september 2022. We verwachten, met een aantal tussenstappen, dat er eind 2024 een definitief besluit is voor de aanleg van het project. De werkzaamheden zijn dan in 2025 en 2026. In 2027 zou het netwerk dan in gebruik zijn.

Uw huis of bedrijf aansluiten op het waterstofnetwerk

Uw eigen huis of bedrijf aansluiten op het waterstofnetwerk is niet mogelijk. Het netwerk is in eerste instantie bedoeld voor het landelijk transport tussen de vijf grote industriële clusters. Dat betekent dat huizen en kleinere bedrijven niet aangesloten worden op het waterstofnetwerk van Hynetwork Services.