Nieuw college Velsen geïnstalleerd

05 juli 2022
Actueel nieuws

Woensdag 29 juni zijn de wethouders van het nieuwe college benoemd door de gemeenteraad: Bram Diepstaten (Velsen Lokaal), Sander Smeets (D66 Velsen), Jeroen Verwoort (VVD), Sebastian Dinjens (GroenLinks), Marianne Steijn (PvdA).

Informatie over de verdeling van de portefeuilles, programma’s en projecten vindt u in het overzicht leden college.

De samenleving staat voorop, niet het bestuur en/of het ambtelijk apparaat. Alles wat de gemeenteraad, het college en de ambtenaren doen, is voor de samenleving van Velsen. Gemeente Velsen is er voor de inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

4 nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Woensdag  29 juni zijn vier nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad. Zij vervangen de raadsleden die tot wethouder zijn benoemd. De vier nieuwe raadsleden zijn:

  • Robert van Koten voor Velsen Lokaal 
  • Marijke Gemser voor PvdA Velsen 
  • Bas Koppes voor VVD Velsen 
  • Arjen Uytendaal voor D66Velsen 

Daarnaast werd Sylvia Gouda benoemd als steunfractielid voor VVD Velsen.

Bekijk de 33 raadsledenexterne-link-icoon die namens u in de gemeenteraad zitten. 

Gemeenteraad hoogste orgaan van de gemeente

De nieuw geïnstalleerde wethouders kregen van de gemeenteraad een cadeautje om hun succes te wensen en er om hen aan te herinneren in wiens opdracht zij aan het werk zijn.

Op de mok staat de tekst: 'Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Grondwet, artikel 125.' De wethouders namen de mok met veel plezier in ontvangst.  Veel mensen denken dat de burgemeester de 'baas' is van de gemeente, maar dit is de gemeenteraad.