Monumentale bomen

Monumentale en bijzondere bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet een kapvergunning worden aangevraagd.

Monumentale bomen

Monumentale bomen zijn bomen die minimaal 80 jaar of ouder zijn. Zulke bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet u een kapvergunning aanvragen.

Bijzondere bomen

Bijzondere bomen zijn bomen die esthetisch, cultuurhistorisch of ecologisch het groenbeeld verbeteren. Ook voor bijzondere bomen in Velsen geldt dat ze beschermd zijn.

In de lijst van alle monumentale en waardevolle bomen ziet u de locatie van en informatie over deze bomen. Kappen van deze bomen mag alleen als de veiligheid in het gevaar is of er maatschappelijk belang bij is.

Lees meer over bomen kappen kapvergunning