Melding archeologische vondst

Hebt u een archeologisch voorwerp gevonden? Dan moet u dit melden. Zo weet de gemeente dat ze in een gebied extra voorzichtig moet zijn, als er bijvoorbeeld gebouwd wordt.

Volg deze stappen bij het melden van uw vondst:

 1. Verzamel informatie 
  Waar is het gevonden? Wees zo exact mogelijk. 
  Hoe is het gevonden? Maak als het kan foto's van de vindplek en de vondst. 
  Bewaar uw voorwerp Doe het voorwerp in een (schoon) papieren zakje, of plastic zakje met gaatjes. Spoel het voorwerp niet af! Sommige oude mineralen kunnen hier niet tegen.
 2. Melden van uw vondst: bij de gemeente 
  Neem contact op met de gemeente waarin u het voorwerp heeft gevonden.
  Of: neem contact op met het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland via info@steunpunterfgoednh.nl. Zij kunnen u in contact brengen met de erfgoedambtenaar van de betrokken gemeente.
 3. Registreer uw vondst: bij Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) Neem contact op met het PAN-project om uw voorwerp te laten registreren via portable-antiquities.nlexterne-link-icoon .
  Of registreer uw vondst zelf met de PAN-app.

Een paar regels:

 • Archeologische vondsten zoeken of oprapen mag alleen op publieke grond en niet op of rond een monument.
 • U mag maximaal 30 cm diep graven.
 • Als u (mogelijk) een archeologische vondst doet, bent u wettelijk verplicht om dit te melden.
 • Wees voorzichtig als u munitie of wapens vindt! Let op explosiegevaar. Neem bij twijfel contact op met de lokale politie.
 • Zoeken naar vondsten onder water of bij archeologische opgravingen mag niet.

Gemeld! En nu?

Is de vondst gedaan op publieke grond? Dan mag u het houden! We vragen u wel om de vondst zes maanden beschikbaar te houden voor eventueel wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we zodat we iets van uw vondst kunnen leren. Eén enkele vondst kan archeologen soms al veel vertellen. Melden helpt niet alleen archeologen, maar ook de gemeente. Zo draagt uw vondst bij aan het beschermen van archeologie en aan onze kennis van de geschiedenis van Nederland!  Informatie over archeologische materialen leest u in de folder Protocol archeologische vondst. Kunt u de pdf niet lezen? Neemt u dan contact op met de gemeente.