Beleid archeologie

Velsen is een gemeente met een rijke archeologische bodem.

Om archeologische belangen zo goed mogelijk te behartigen en zo min mogelijk te laten conflicteren met andere belangen, is het zaak om ze zo vroeg mogelijk in te brengen in het proces van ruimtelijke ordening. De Beleidsnota Archeologie Velsen en de Beleidskaart Archeologie Velsen bieden instrumenten om de archeologische waarden van Velsen te beschermen en een maatschappelijk verantwoord regime te hanteren dat niet leidt tot een onevenredig hoge onderzoekdruk en kosten.

Hebt u vragen?

Stuur een e-mail naar archeologie@velsen.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.