Mantelzorgondersteuning

Beschrijving

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand uit zijn/haar omgeving die langdurig ziek of gehandicapt is. Het kan gaan om een partner, familielid, vriend of buur.

Centrum Mantelzorg

Het Centrum Mantelzorg (Socius) biedt ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt hier terecht voor:

  • een luisterend oor
  • advies en informatie, en waar nodig doorverwijzing of bemiddeling
  • informatie over de inzet van geschoolde vrijwilligers en logeermogelijkheden

De dienstverlening is vertrouwelijk en kosteloos.

Algemene contactgegevens:

Vergoeding zorgverzekering mantelzorg

Maakt u gebruik van mantelzorg? Er zijn meerdere zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg geven bij een aanvullende verzekering. De vergoedingen zijn heel verschillend. Sommige verzekeraars vergoeden een vast bedrag, andere vergoeden weer een bepaald aantal dagen. Op independer.nl staat per zorgverzekeraar wat wordt vergoed .

Mantelzorgwaardering

Ieder jaar kunnen mantelzorgers, als waardering voor hun zorg, in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers die bekend zijn bij het Centrum Mantelzorg krijgen hierover bericht.

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u:

  • intensieve zorg of hulp biedt aan een naaste
  • minimaal 4 uur per week
  • minimaal 3 maanden lang
  • voor iemand zorgt die in de gemeente Velsen woont

In Velsen kunt u elk jaar mantelzorgwaardering aanvragen tussen september en eind december.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over mantelzorg op velsenwijzer.nl.

Respijtzorg

Wanneer een mantelzorger overbelast raakt kan er mogelijk respijtzorg geboden worden. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg kan worden geboden door een vrijwilliger. Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere organisatie. U vindt een overzicht op de pagina ‘Vrijwilliger nodig’ op velsenwijzer.nl.
Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij het Centrum Mantelzorg van Socius terecht voor ondersteuning.

Respijtzorg kan plaatsvinden bij een zorginstelling en worden geboden door professionele zorgverleners. Er kan logeeropvang(kortdurend verblijf) worden geboden waarbij toezicht en/of zorg noodzakelijk kan zijn. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen. Respijtzorg in deze vorm kan mogelijk vanuit de Wmo worden geboden. De Wmo bekijkt of een mantelzorger in aanmerking komt voor deze ondersteuning.

Beleid en wetgeving

Bijzonderheden

Neem voor informatie, advies en ondersteuning contact op met het Centrum Mantelzorg via 088 8876970 of  infomantelzorg@socius-md.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.