Vrijwilligersverzekering

Beschrijving

Gemeente Velsen kan niet zonder vrijwilligers. Of u nu klaar-ver bent of meehelpt op een sportvereniging, uw bijdrage telt!

Daarom vindt gemeente Velsen het belangrijk dat u verzekerd bent tijdens uw vrijwilligerswerk. Met de vrijwilligersverzekering bent u verzekerd tegen de meest voorkomende schades.

Wie is verzekerd

De vrijwilligersverzekering verzekert vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs en jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd.  U bent bijvoorbeeld:

 • Vrijwilliger bij een sportvereniging.
 • Voorleesmoeder op een basisschool.
 • Collectant voor een goed doel.
 • Mantelzorger.
 • Of u schenkt koffie in een verzorgingstehuis.

Gemeente Velsen heeft de verzekering afgesloten bij verzekeraar Centraal Beheer.  Daarom verwijzen wij u voor actuele informatie via linkjes door naar de website van Centraal Beheer.

Niet verzekerd

 • Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen.
 • Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet zich in voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang.

Melden

Schade melden

 1. Ga eerst na of u de schade kunt melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie. Kan dit? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar. 
 2. Bij het ontbreken van een verzekering, kunt u (vrijwilliger of rechtspersoon) de schade melden bij de gemeente. 
 3. Download het schadeaangifteformulierexterne-link-icoon van de website van Centraal Beheer en vul dit volledig in. Voeg de nodige bewijsstukken en bijlage(n) toe. Bijlagen kunnen zijn: foto's, facturen (origineel), verklaringen van derden of situatieschetsen.
 4. U kunt het formulier met de bewijsstukken en bijlagen per e-mail sturen aan: schademeldingen@velsen.nl of per post versturen aan:

  Gemeente Velsen
  t.a.v. medewerker Verzekeringen
  Antwoordnummer 19
  1970 WB  IJmuiden
  (geen postzegel nodig)

 5. Persoonlijk afgeven aan de balie van het gemeentehuis  kan ook. 

Dit gebeurt er met uw schademelding:

 • De gemeente controleert of alle gegevens volledig zijn ingevuld. Vervolgens stuurt de gemeente het schadeformulier door naar de verzekeraar.
 • De schade wordt rechtstreeks door de verzekeraar met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Voorwaarden

Lees de voorwaardenexterne-link-icoon op de website van Centraal Beheer, voor een volledig overzicht van wie er verzekerd zijn.

In het verzekeringsoverzichtexterne-link-icoon leest u voor welke bedragen u verzekerd bent.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden: op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie