Locaties

Bedrijfsruimte

Voor het vinden van geschikte bedrijfsruimte verwijzen wij u graag naar de lokale makelaardij.

Bedrijfsgrond

De ruimte in Velsen is schaars, de gemeente heeft dan ook niet veel grond uit te geven. Percelen die voor afstoting in aanmerking komen worden door de gemeente via openbare inschrijving te koop aangeboden. Wanneer de gemeente een perceel via openbare inschrijving te koop aanbiedt, doet zij daarvan mededeling in de regionale dagbladen. De meeste terreinen in de Gemeente Velsen zijn in handen van terreineigenaren. Onder het kopje bedrijventerreinen en kantoorlocaties staan de verschillende terreinen nader omschreven.

Bestemmingsplan

Van belang is dat het type bedrijf past binnen de bestemming die op het pand rust. Een bestemming is vastgelegd in een bestemmingsplan. De adresgegevens en de activiteiten van het te starten bedrijf zijn van belang bij het verkrijgen van informatie met betrekking tot de bestemming.