Collega's overleggen in een vergaderruimte

Kom bij Team Velsen

Bij Team Velsen zet je jezelf dagelijks in voor verbetering en groei van onze organisatie en Gemeente.

Nieuwe medewerkers geven aan dat het fijn werken is in Velsen. Dat heeft te maken met:

  • de laagdrempeligheid.
  • de persoonlijke en prettige sfeer.
  • de ontwikkelmogelijkheden.
  • de uitdaging in het werk met de mooie en uiteenlopende projecten.

We gaan uit van vertrouwen als basis voor samenwerking. We vertrouwen erop dat medewerkers passende prioriteiten stellen en keuzes maken in hun werk. Jij hebt de regie over je eigen werk. Dat doe je in goede samenwerking met collega’s en door te luisteren naar inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners. Het is aan het management om de medewerkers te ondersteunen, inspireren, sturen en te laten groeien. Niemand staat er alleen voor. Resultaten halen we met elkaar. We hebben mensen met verschillende talenten in huis.

We zijn een diverse organisatie met uiteenlopende taken en we werken in samenhang aan onze gezamenlijke opgaven. We geloven in minder regels. Voor de buitenwereld, maar ook voor onze organisatie zelf. We zien dat regels ondernemend gedrag en passende oplossingen in de weg kunnen staan. En daarmee ook de snelheid, transparantie en service. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen daarom zo laag mogelijk in de organisatie.

De speerpunten bij onze voortdurende organisatieontwikkeling zijn:

  • Talent aan Zet, Leiderschap
  • Communicatie is van iedereen
  • Slimmer organiseren
  • Dynamische werkomgeving
  • Digitaal werken

Wil je weten hoe wij werken? Bekijk de organisatiestructuur van de gemeente Velsen.

Werken bij Team Velsen

Kijk op onze vacaturesiteexterne-link-icoon of neem contact op met HR via 0255 567875. Leuk om je te ontmoeten!