Organisatiestructuur gemeente Velsen

De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van de gemeente Velsen.

De organisatiestructuur

Domein Publiek en Bestuur

Medewerkers in dit domein bewaken de kwaliteit van het contact met de inwoners, vangen de eerste contactmomenten op en verlenen burgerzaken producten. Ook ondersteunt en adviseert dit domein het bestuur en collega’s in de andere domeinen in het contact dat zij hebben met onze samenleving. Daarnaast ondersteunt dit domein het college in het bepalen van de koers.

Het domein Publiek en Bestuur bestaat uit:

 • Team Advies en Strategie
 • Team Contact en Ondersteuning

Domein Fysieke Leefomgeving

Medewerkers in het domein Fysieke Leefomgeving richten zich op het behouden en versterken van onze leefomgeving. Dit gaat over het beheer en onderhoud van de openbare ruimten, het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op en handhaving in de leefomgeving. Daarnaast zorgt dit domein voor beleidskaders voor de fysieke leefomgeving. Het uitgangspunt voor dit domein is deze werkzaamheden in goede samenwerking te doen met de samenleving.

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit:

 • Team Regie en Ontwikkeling
 • Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Werkeenheid Toezicht en Handhaving Openbare Orde
 • Team Beheer en Onderhoud
  • Werkeenheid Buitendienst
 • Team Vastgoed en Ondersteuning

Domein Samenleving

Medewerkers in het domein Samenleving zorgen er samen met inwoners en maatschappelijke organisaties voor dat iedereen in Velsen mee kan doen. Het domein levert een bijdrage aan een gemeente waar mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport. De inwoner die ondersteuning nodig heeft, staat daarbij centraal. Het domein doet dit onder meer door te werken aan preventie en het aanbieden van individuele en algemene voorzieningen.

Het domein Samenleving bestaat uit:

 • Team Regie en Opgaven
 • Team Participatie
 • Team Zorg en Ondersteuning

Domein Bedrijfsvoering

Medewerkers van het domein Bedrijfsvoering richten zich op het maximaal kunnen presteren van de organisatie. Medewerkers van dit domein adviseren en ondersteunen hun collega’s van de andere domeinen bij hun werk.

Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit:

 • Team Advies en Projecten
 • Team Informatie
 • Team Service en Ondersteuning

Concerncontrol

Vanuit een onafhankelijke positie adviseren de medewerkers Concerncontrol de gemeentelijke organisatie gevraagd en ongevraagd over informatiebeveiliging en privacy. En over de doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie.

Programmamanagement

Volgens de methodiek van programmamanagement werkt de organisatie aan het realiseren van ingewikkelde en strategische (verander)opgaven. Denk aan het realiseren van de energietransitie of de invoering van de Omgevingswet. In een programma werken medewerkers tijdelijk samen aan het realiseren van belangrijke doelen.

Lopende programma's: 

 • Programma Samenspel
 • Programma Klimaat en Duurzaamheid
 • Programmamanager Omgevingswet
 • Programmamanager Graag Gedaan

Directieteam

Het directieteam leidt de gemeentelijke organisatie. De directie zorgt ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk presteren, ondersteunt en begeleidt de managers en zorgt voor verbinding tussen het bestuur en de organisatie.

Het directieteam bestaat uit 2 personen: de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en een directeur.