IJmondgemeenten stellen samen jeugdbeleid vast

20 oktober 2023
Actueel nieuws

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het Jeugdbeleidsplan IJmond 2023-2027 vastgesteld. Het jeugdbeleid is er voor alle kinderen, jongeren en ouders/verzorgers in de IJmond. Voor gezinnen die een klein steuntje nodig hebben of gezinnen met grotere ingewikkelde vragen.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan verschillende onderdelen van het jeugdbeleid. Zo heeft de recente inkoop van specialistische jeugdhulp geleid tot een nieuw jeugdhulpstelsel. Ook is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan jeugdbescherming en jeugdreclassering. Samen met het jeugdbeleidsplan vormen deze ontwikkelingen een compleet beleid.

Gezond, gelukkig en veilig

Alle jeugdigen hebben het recht om zo gelukkig, gezond en veilig mogelijk op te groeien en de kans te krijgen om talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en een geschikte plek in de samenleving te vinden.

De taak voor het gezond opgroeien van jeugdigen ligt vanzelfsprekend op de eerste plaats bij ouders. Maar er kunnen zaken spelen die maken dat ouders deze taak niet (alleen) op zich kunnen nemen. Dan is er hulp en ondersteuning. Die ondersteuning kan licht zijn, door familie, vrienden en organisaties die met je mee kunnen denken. Of juist zwaar, van specialistische jeugdhulp tot en met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Uitgangspunt bij hulp is ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’.

Versterken van de sociale basis

Opvoeden en opgroeien hoef je niet alleen te doen. Naast ouders dragen ook familieleden, vrienden, buurtbewoners, leraren, sportcoaches en jongerenwerkers bij aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen en jongeren. Zij zijn onderdeel van de sociale basis net als bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugdgezondheidszorg en jeugdmaatschappelijk werk.

Als gemeenten is het onze taak om deze partijen goede opdrachten te geven en met elkaar te verbinden. Zodat inwoners, gezinnen en jeugdigen gemakkelijk de steun en hulp vinden die zij nodig hebben.

Monitoren, leren en verbeteren 

Een belangrijk focuspunt van het Jeugdbeleidsplan IJmond 2023 - 2027 is monitoren, leren en verbeteren. Alleen door goed te bespreken en te onderzoeken hoe het met jeugdigen gaat, kunnen we zorgen dat we doen wat helpt. En daar gaat het uiteindelijk om. 

Het Jeugdbeleidsplan IJmond 2023-2027 is te vinden op onze pagina Jeugd.