Handhavingsverzoek

Beschrijving

Wat is het verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek?

Op twee manieren kunt u de gemeente laten weten dat u ergens hinder van ondervindt of dat u denkt dat er regels worden overtreden. Via een melding of met een handhavingsverzoek.

Melding

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, scooteroverlast of overlast van horeca of bedrijven. De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding maar neemt daarover geen formeel besluit. Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen.

Voor een melding gelden de volgende regels

Handhavingsverzoek

U kunt een handhavingsverzoek indienen als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Een handhavingsverzoek is een verzoek om handhavend op te treden tegen een bepaalde situatie. Dit verzoek kunt u richten aan het bevoegde bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders. Als eis geldt dat u belanghebbende bent. Dat bent u bijvoorbeeld wanneer u last heeft van de uitbouw aan de woning van de buren. Of wanneer het terras in het café beneden uw woning na sluitingstijd nog open is. Het verzoek moet voldoende concreet zijn.

  • U kunt dit alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar
    Gemeente Velsen
    t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Velsen
    Postbus 465
    1970 AL IJmuiden
  • U moet het verzoek onder uw eigen naam indienen en ondertekenen.