Handhavingsverzoek

Beschrijving

Wat is het verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek?

Op twee manieren kunt u de gemeente laten weten dat u ergens hinder van ondervindt of dat u denkt dat er regels worden overtreden. Via een melding of met een handhavingsverzoek.

Melding

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, scooteroverlast of overlast van horeca of bedrijven. De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding maar neemt daarover geen formeel besluit. Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen.

Voor een melding gelden de volgende regels

 • U kunt een melding (anoniem) doen via velsen.slimmelden.nl.
 • Een melding kunt u telefonisch doen via 0255 567200.

Handhavingsverzoek

U kunt een handhavingsverzoek indienen als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Een handhavingsverzoek is een verzoek om handhavend op te treden tegen een bepaalde situatie. Dit verzoek kunt u richten aan het bevoegde bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders. Als eis geldt dat u belanghebbende bent. Dat bent u bijvoorbeeld wanneer u last heeft van de uitbouw aan de woning van de buren. Of wanneer het terras in het café beneden uw woning na sluitingstijd nog open is. Het verzoek moet voldoende concreet zijn.

 • U kunt dit alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar
  Gemeente Velsen
  t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Velsen
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden
 • U moet het verzoek onder uw eigen naam indienen en ondertekenen.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.