Geregistreerd partnerschap (ontbinding)

Beschrijving

Net zoals een huwelijk door echtscheiding kan worden ontbonden kan ook een geregistreerd partnerschap ontbonden of beëindigd worden via een convenant dat bij een advocaat of notaris is opgesteld, waarin partijen bevestigen dat zij het partnerschap willen beëindigen. Dit dient te gebeuren in het register van de Burgerlijke Stand van de plaats waar de partnerregistratie heeft plaatsgevonden.

Belangrijk voor niet-Nederlandse partner(s)

Een geregistreerd partnerschap (en de ontbinding of beëindiging ervan) komt in buitenlandse wetgeving bijna niet voor. De kans is groot dat dit in het buitenland niet erkend wordt. Dit kan betekenen dat u ondanks een geregistreerd partnerschap als ongehuwd wordt beschouwd of als gehuwd, ondanks de ontbinding of beëindiging van uw geregistreerde partnerschap in Nederland.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Aanvragen

Een geregistreerd partnerschap kan op twee manieren ten einde komen:

Ontbinding

Bij ontbinding moet via een advocaat / procureur een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal dan de ontbinding uitspreken en eventuele afspraken maken over de boedelscheiding, alimentatie en gezag over de kinderen. Het vonnis van de rechtbank moet u binnen 6 maanden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand - van de gemeente waar u destijds het geregistreerd partnerschap bent aangegaan - inleveren voor inschrijving in de registers. Pas dan is de ontbinding rechtsgeldig. Wel is het noodzakelijk dat er geen beroep meer tegen het vonnis mogelijk is of dat de partijen berusten in dat vonnis.

Beëindiging

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap gaat sneller en dus minder omslachtig dan een ontbinding. Voorwaarde is dat men volledige overeenstemming heeft met elkaar heeft over alle zaken zoals boedelscheiding, zorgplicht of gezag over de kinderen. In dat geval kan men bij een advocaat of notaris een convenant laten opmaken waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. U krijgt ook een formulier dat u bij ambtenaar van de burgerlijke stand - van de gemeente waar u destijds het geregistreerd partnerschap bent aangegaan - inlevert voor inschrijving in de registers. Pas dan is de beëindiging rechtsgeldig.

Voorwaarden

Alleen voor zover er rechten en plichten in de overeenkomst tot ontbinden zijn opgenomen, zijn er voorwaarden. Deze verschillen dus per casus.

Bijzonderheden

De advocaat of notaris dient binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst tot ontbinding het convenant aan te bieden aan de gemeente waar de partnerschapregistratie heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens

Een afspraak met de afdeling Burgerzaken maakt u via Online afspraak makenexterne-link-icoon