Fieldlab JIT Maintenance Techport

Gemeente Velsen heeft een subsidie van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van het project Fieldlab JIT Maintenance Techport. De cofinanciering is opgevoerd in een bredere subsidieaanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Waar wordt het bedrag aan besteed?

Het subsidiebedrag wordt gebruikt om een brede groep bedrijven en kennisinstellingen te verbinden rondom het gezamenlijk innovatiethema ‘slim onderhoud’. Onderzoek naar slim onderhoud vindt plaats in een fieldlab in Velsen –Noord. Dit is een fysieke testomgeving waar partijen gezamenlijk kennis kunnen ontwikkelen, uitwisselen en vermarkten.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.