Eikenprocessierups

03 juli 2023
Actueel nieuws

Eikenprocessierups in Velsen

De eikenprocessierups is de laatste jaren aan een opmars bezig. Zijn brandharen kunnen voor irritatie zorgen. Als we nesten ontdekken op drukke locaties waar ze voor veel overlast zorgen, verwijderen we ze door ze weg te zuigen.

Maatregelen tegen de rups

Naast het wegzuigen van de nesten neemt de gemeente Velsen ook andere maatregelen. De rups houdt er van om zich voort te planten in eikenbomen. Dit betekent dat er niet meer gekozen wordt bij het planten van nieuwe bomen voor alleen eikenbomen. Daardoor heeft de rups minder plek om te wonen en kan hij zich minder snel verspreiden.

Ook geven we een steuntje aan natuurlijke vijanden om de plaag onder controle te houden. Zo maaien we op steeds meer plekken op een ecologisch verantwoorde manier. Daarmee geven we insecten die de rups eten meer kans.

Tot slot hebben we verblijfkasten geplaatst voor vleermuizen en nestkastjes voor mezen, die de rups ook graag eten.

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op de pagina Eikenprocessierups in Velsen.