Duurzaam verhaal Joke: 'Je kunt beter nu meebewegen, anders speel je zo meteen als bedrijf niet meer mee.'

27 oktober 2020
Duurzaam verhaal

De Bie Buitenwerk is actief in wegenbouw, groenvoorziening en rioolwerkzaamheden. Directeuren Joke van der Aar en Erik Muller investeren onder meer in duurzame gereedschappen en voertuigen. Paradepaardje is een honderd procent elektrische bestratingsmachine, die veel bekijks trekt als de stratenmakers ermee aan de slag zijn. “Wij betrekken onze mensen bij de verduurzaming van ons bedrijf. We doen dit samen, anders werkt het niet.”

Joke en Erik zetten zich al jarenlang in voor verduurzaming. De eerste stap die ze maakten, was om het mechanische gereedschap in de hovenierstak te verduurzamen, zoals de heggenscharen en bosmaaiers. Daarna volgden grotere investeringen, zoals elektrische pick-ups. Daarmee behoren zij tot de voorhoede. Dat is een bewuste keuze: “Er moet wat veranderen om onze aarde te behouden, en iemand moet daarin het voortouw nemen.”

Veranderen is mensenwerk

Om samen duurzaam verder te komen, adviseert De Bie Buitenwerk hun klanten in bijvoorbeeld hergebruik van klinkers en in milieuvriendelijke producten voor het hovenierswerk. Medewerkers worden al voor de aanschaf betrokken bij de veranderingen. Joke: “Zij moeten ermee werken, het heeft geen nut om iets te kopen waar weerstand tegen is. Duurzaam ondernemen betekent ook dat je aandacht hebt voor je mensen.”

Soms is een omslag in het denken nodig. “We hebben bijvoorbeeld ook elektrische verdichtingsmachines aangeschaft om de straten aan te trillen,” vertelt Erik. “Wie met zo’n machine werkt, moet de avond tevoren al bedenken dat ‘ie opgeladen moet worden, want je kunt ‘m niet ter plekke met een jerrycannetje bijtanken, zoals voorheen.”

De milieuwinst zit in meer dan alleen de overstap van fossiel naar elektrisch. Ook efficiënter werken hoort erbij. Op de elektrische bestratingsmachine kunnen medewerkers bijvoorbeeld al op de wagen zelf klinkers in verband leggen. Dit scheelt machinale bewegingen ter plekke, en dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot én minder omgevingsoverlast.

Praktische puzzels oplossen

Joke en Erik zijn vol overtuiging de duurzame weg ingeslagen. Over de nadelen zijn ze realistisch. Zo is de actieradius van de elektrische pick-ups nog niet zo groot als die van voertuigen op fossiele brandstoffen. Daarom zet De Bie Buitenwerk deze pickups alleen in voor klussen in onze regio. Zo hoeven de pick-ups niet tussentijds bij te laden. Ook voor de elektrische personenauto’s van het bedrijf is opladen soms een puzzel. Zeker nu er steeds meer elektrische voertuigen bijkomen. Toch zien de twee dit niet als het grootste obstakel. Dat zijn toch de hoge investeringskosten. Daarom pleiten zij ervoor dat overheden en andere opdrachtgevers meer duurzame eisen opnemen in hun aanbestedingen. “Als er alleen op prijs wordt geconcurreerd, stellen bedrijven die investeringen uit.”

Een andere moeilijkheid op hun pad is dat er in het zware materieel, zoals shovels, nog nauwelijks serieuze duurzame opties beschikbaar zijn.

Ambitie: in 2030 volledig emissieloos

Ondanks de obstakels heeft dit echt Velsense bedrijf al veel bereikt. Dat is zichtbaar in het certificaat van de CO2-prestatieladder, waarin zij nu al het hoogste niveau hebben behaald. Een eindpunt is dat niet. Joke en Erik hebben als doel gesteld dat De Bie Buitenwerk in 2030 volledig emissieloos is. “Dat fossiele brandstoffen eindig zijn, weten we allemaal. Je kunt beter nu meebewegen, anders speel je zo meteen niet meer mee.”

Tips

  • De stap naar duurzaam moet je ten eerste dúrven nemen. Blijf niet te lang in het oude hangen en sta open voor nieuwe ontwikkelingen;
  • Betrek het hele bedrijf bij duurzame ontwikkelingen, leg het niet van bovenaf op;
  • Verdiep je in duurzame producten, doe geen investeringen in materieel dat (nog) te weinig rendabel is. Ook in het keuzeproces kun je goed de mensen binnen je bedrijf betrekken;
  • Voor opdrachtgevers: selecteer niet alleen op prijs, maar stel ook duurzame eisen. Alleen dan komen we samen verder.