Demonstratie 24 juni

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de aangekondigde acties op 23 en 24 juni bij Tata Steel.

Zaterdag 24 juni organiseert Greenpeace een massa-actie en Kappen met Kolen een solidariteitsdemonstratie. Vooraf organiseert Greenpeace op vrijdag 23 juni een actiekamp voor actievoerders. Greenpeace informeert erover via Greenpeace.orgexterne-link-icoon.

Ruimte voor demonstreren

Demonstreren is een grondrecht. Het is belangrijk dat demonstranten de ruimte krijgen om hun mening te kunnen geven. Burgemeester Frank Dales schreef hierover een open brief . Hij heet demonstranten welkom en roept hen op om vóór alles op de eigen veiligheid en die van anderen te letten zodat iedereen aan het eind van de actiedag ongedeerd naar huis kan.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, en daarmee dat de actiedag voor iedereen veilig verloopt. Hiervoor staat hij in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie. Gebeuren er dingen waardoor bijvoorbeeld de gezondheid in het geding komt of dat er wanordelijkheden zijn? Dan kan de burgemeester het afgewogen besluit nemen om de demonstratie te beperken of te beëindigen.

Privéterrein – risicovol en toegang verboden

Het terrein van Tata Steel IJmuiden is privéterrein op het grondgebied van 3 IJmondgemeenten: Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het privéterrein mag niet zonder toestemming betreden worden. Het is een uitgestrekt gebied met daarop plekken die zeer gevaarlijk zijn door de activiteiten die hier plaatsvinden. Er zijn onder meer grote werkende industriële installaties, hete stoffen en grote voertuigen waaronder treinen. Dit maakt aandacht voor een goed en veilig verloop van de actiedag des te belangrijker. De risico’s zijn groot als actievoerders de regels overtreden en het terrein op gaan. Vooral als ze daarbij op bepaalde delen van het terrein komen.

De burgemeesters van de 3 gemeenten staan voor de veiligheid van iedereen in nauw contact met elkaar, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Ook is er contact met Tata Steel.

Brandgevaar

Open vuur op of bij het Tata Steel-terrein is verboden vanwege het droge weer.  We moeten extra rekening houden met brandgevaar. De grond, planten en bomen zijn kurkdroog. Deze uitdroging zorgt voor een verhoogde kans op natuurbranden. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand. Lees ook het artikel Recente stortbuien verdrijven gevaar op natuurbrand nietexterne-link-icoon van de brandweer

Laatste nieuws

Voor het meest actuele nieuws: twitter.com/gemvelsen externe-link-icoon of houd Facebookexterne-link-icoon in de gaten.

Laatste demonstratienieuws