Betoging- of demonstratiemelding

Beschrijving

Wilt u een demonstratie of betoging organiseren? Dan meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. Valt dat tijdstip op een vrijdag na 12.00 uur, in het weekend of op een feestdag, dan meldt u uiterlijk op de daaraan voorafgaande werkdag voor 12.00 uur. Na uw melding ontvangt u een bewijs van de kennisgeving.

De gemeente kan ook bepaalde voorwaarden stellen waaronder u de demonstratie of betoging mag organiseren. U hoort dit uiterlijk 12 uur voor de start van de demonstratie of betoging.

Melden

Er zijn 2 manieren om een melding te doen:

 1. Digitaal
  Download het meldingsformulierexterne-link-icoon
  Wilt u privacygevoelige informatie via de mail aan ons sturen? Doe dit via Zivver: 
  Start verzenden veilig bericht via Zivverexterne-link-icoon
  Lees meer over het gebruik van Zivver.externe-link-icoon
 2. Schriftelijke melding
  Een schriftelijke melding / kennisgeving kunt u richten aan:
  Burgemeester van de gemeente Velsen
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden

De melding moet de volgende gegevens bevatten: 

 • naam en adres van degene die de betoging of samenkomst houdt
 • het doel van de betoging of samenkomst
 • de datum van de betoging of samenkomst
 • tijdstip van aanvang en beëindiging
 • de locatie (en eventueel de route en plaats van beëindiging)
 • de wijze van samenstelling deelnemers (waaronder aantal te verwachten deelnemers)
 • ordemaatregelen die u zelf treft.

Voorwaarden

De voorwaarden aan de demonstratie of betoging zijn:

 • het hoofddoel van de demonstratie is meningsuiting
 • de demonstratie is vreedzaam, en
 • de openbare orde wordt niet verstoord.

Als de burgemeester verwacht dat de demonstratie of betoging tot een verstoring van de openbare orde of andere wanordelijkheden kan leiden, wordt de demonstratie verboden. Dit kan ook gebeuren in het belang van het verkeer en ter bescherming van de gezondheid.

Vergunning

U hoeft geen vergunning aan te vragen. Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst houden ongeacht de inhoud.

U moet wel een melding doen, dit is verplicht vanwege de APV Velsen 2019 en de Wet openbare manifestaties.

Kosten

Het melden van een demonstratie of betoging kost u niets.

Meer informatie

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier