Controleer uw adresgegevens

30 mei 2023
Actueel nieuws

Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Medewerkers van de gemeente bezoeken vanaf heden adressen waarover twijfels zijn over de bewoning.

Als een overheidsinstantie twijfelt over de gegevens over bewoning van een adres, geeft men dit door aan de gemeente. Als er inderdaad onduidelijkheid is, onderzoekt de gemeente dit. Met een verkeerd woonadres in de BRP is fraude mogelijk met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. Ook om mensen te bereiken die zorg (schuld)hulp nodig hebben, is een juist adres belangrijk.

Bezoek

Het kan dus gebeuren dat toezichthouders van de gemeente bij u aan de deur komen. Vraag dan altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Als een toezichthouder van de gemeente uw huis bezoekt, betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een vergeten verhuismelding.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Velsen mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Als u zelf twijfelt of uw gegevens goed in de BRP staan, kunt u dit nakijken op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. U leest er alles over op Adresgegevens in de Basisregistratie Personen.