Bewonersonderzoek over het recycle-tarief 2023

10 oktober 2023
Actueel nieuws

Van 26 juli tot en met 4 september 2023 deed gemeente Velsen voor de tweede keer een bewonersonderzoek naar het recycle-tarief. Doel was om het draagvlak bij bewoners te onderzoeken een halfjaar na de invoering van het recycle-tarief.

Dit onderzoek stond open voor alle inwoners van Velsen. Het is actief onder de aandacht gebracht van het burgerpanel, via sociale media en via de gemeentelijke infopagina. 

Samenvatting van het onderzoek

In totaal vulden 2.898 bewoners de vragenlijst in.
Het onderzoek laat zien dat de inwoners gemengd staan tegenover invoering van het recycle-tarief. 

Als belangrijkste voordelen geven de respondenten aan dat het een eerlijker systeem is (39%) en goed is voor het milieu (34%). Ook geeft 79% aan een betere afvalscheiding belangrijk te vinden en 70% vindt het belangrijk zelf invloed op de afvalstoffenheffing uit te kunnen oefenen. 

Belangrijkste nadeel van het recycle-tarief vinden mensen dat er vaker restafval naast containers ligt (71%). Ook geeft 49% van de respondenten als nadeel dat inwoners afval in de verkeerde container gooien. Ook denkt 30% van de respondenten duurder uit te zijn met het recycle-tarief.

Resultaten recycle-tarief en vervolg

Sinds de invoering van het recycle-tarief is er 37% minder restafval opgehaald. Dit is goed nieuws omdat dit niet verbrand hoeft te worden. Verbranden is namelijk duur en slecht voor het milieu.

Door de goede resultaten gaan de afvalkosten omlaag. Hierdoor gaat gemiddeld 75% van de inwoners in 2024 minder afvalstoffenheffing betalen dan zij hadden gedaan zonder het recycle-tarief.

Ook het dumpen van afval naast containers, wat bewoners als grootste nadeel zien, houdt onze aandacht. Door bewoners te informeren, door de suggesties van bewoners uit dit onderzoek te gebruiken, door handhaving en door dumpingen snel op te ruimen, willen we overlast beperken en draagvlak voor recycle-tarief vergroten.

Het college heeft aandacht voor het huidige beeld en draagvlak voor recycle-tarief bij bewoners en zal aandacht geven aan de positieve resultaten van recycle-tarief.