Variantennota terugdringen sluipverkeer Velsen-Noord

De woonkern Velsen-Noord heeft overlast van sluipverkeer in de middagspits. Met name van verkeer vanaf de Grote Hout- of Koningsweg dat door het dorp naar de Velsertraverse rijdt.

In 2019 is er een proef uitgevoerd om het sluipverkeer naar een alternatieve route te verwijzen. Dit had niet het gewenste resultaat.

Op deze pagina leest u een samenvatting van de variantennota. Deze nota beschrijft welke oplossingsrichtingen er nog meer zijn onderzocht om sluipverkeer door de woonkern Velsen-Noord terug te dringen. Via de link hier onder download u de volledige versie van de variantennota.

Oplossingsrichtingen

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen. Per oplossingsrichting zijn een aantal varianten mogelijk. Deze verschillen in effectiviteit en gevolgen voor de bewoners.

Het sluipverkeer door Velsen-Noord kan worden tegengegaan door:

  1. Uitbreiding van snelheid remmende maatregelen.
  2. Structurele maatregelen in de verkeerscirculatie.
  3. Inrijverbod gedurende de middagspits.

1. Uitbreiding van snelheid remmende maatregelen

Hoe minder snel en prettig de sluiproute is, hoe minder aantrekkelijk de keuze voor deze route wordt.  Dit kan door de aanwezige drempels te verhogen of er nog meer bij te plaatsen. Ook kunnen wegversmallingen worden aangebracht.

De verwachting is dat dergelijke maatregelen het sluipverkeer nauwelijks doen afnemen. De rijtijd neemt wellicht iets toe. Of de rit wordt iets minder comfortabel, maar de sluiproute zal aantrekkelijker blijven dan aansluiten in de file.

Steilere of meer drempels en plateaus zijn vervelend voor het sluipverkeer, maar ook voor de bewoners van Velsen-Noord zelf. Veel bewoners rijden hier immers zelf ook met de auto. 
Ook kunnen direct aanwonenden meer last krijgen van trillingen. Vooral voor bewoners van de Grote Hout- of Koningsweg en de Wijkerstraatweg. Omdat door deze straten met enige regelmaat ook een vrachtwagen moet rijden.

2. Structurele maatregelen in de verkeersstructuur

Dit betreft bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer of het permanent afsluiten van wegen. 
Het permanent afsluiten van wegen is zeer effectief omdat sluipverkeer niet meer mogelijk is. Bij het instellen van éénrichtingsverkeer bestaat het risico dat het verbod wordt genegeerd. 

Dergelijke maatregelen hebben echter grote gevolgen op de verkeerscirculatie van het lokale autoverkeer. Ook op tijdstippen wanneer er geen sprake is van sluipverkeer.

3. Inrijverbod gedurende de middagspits

Een inrijverbod voor autoverkeer in één richting (of in beide richtingen) kan ook worden ingesteld met een tijdvenster. In Velsen-Noord ligt dit dan het meest voor de hand op de Grote Hout- of Koningsweg, tijdens de middagspits. 

Alleen een bord plaatsen voor een geslotenverklaring met tijdvenster is niet voldoende. Zonder handhaving wordt dit al snel genegeerd. Er kan fysiek met hulp van Boa’s of politie worden gehandhaafd of met camera’s. Voor camerahandhaving is meer nodig dan alleen de aanschaf van de apparatuur. De inzet van camera handhaving moet worden getoetst door het Openbaar Ministerie. De ervaringen die worden opgedaan met fysieke handhaving zijn hierbij belangrijk.

Een andere mogelijkheid is om een inrijverbod voor autoverkeer te ondersteunen met verzinkbare palen. Een voordeel van deze variant is dat er niet gehandhaafd hoeft te worden. Een nadeel is dat er vaak sprake is van technische problemen. Al dan niet door aanrijding of vandalisme. 
Om te voorkomen dat verkeer om de afsluiting heen rijdt, moet de weg in beide richtingen worden afgesloten.

Met voldoende handhaving is de maatregel effectief tijdens het tijdsvenster wanneer het inrijverbod van toepassing is. Een inrijverbod met tijdsvenster heeft maar een beperkte impact op de verkeerscirculatie van het lokale verkeer.