Bedrijfsafvalinzameling

Beschrijving

Bedrijven moeten zelf bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt een contract afsluiten met een erkende, particuliere inzamelaar om uw afval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

Als u afvalstoffen afgeeft aan een erkende inzamelaar, moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie.