Armoedecoalitie

De armoedecoalitie is bedoeld voor professionals en vrijwilligers van hulp- en dienstverleningsorganisaties, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en instellingen die een bijdrage leveren- of willen leveren aan het tegengaan van armoede en schulden in Velsen.

Denk bijvoorbeeld aan inwoners die in armoede leven of hebben geleefd, de sociaal wijkteams, scholen, woningbouwcoöperaties, kerken, de Voedselbank, Socius, FUN, Stichting Welzijn Velsen, de GGD, huisartsen, diverse afdelingen van gemeente Velsen etc.

Het doel van de armoedecoalitie is om elkaar inspireren en versterken.

Wat is het doel?

Het tegengaan van armoede en schulden kan de gemeente niet alleen. Armoede dringt namelijk door in alle leefgebieden, denk aan welzijn, huisvesting, financiën en werk maar ook bijvoorbeeld de gezinsbalans. De armoedecoalitie brengt partijen bij elkaar en stimuleert een integrale aanpak.

De bedoeling van de armoedecoalitie is om de onderlinge samenwerking verbeteren door elkaar inspireren en versterken.

Bijdragen aan het tegengaan van armoede en schulden ?

Iedereen die aangesloten is bij de armoedecoalitie ontvangt per kwartaal een nieuwsbrief en een uitnodiging om deel te nemen aan een themabijeenkomst.

Uw contactgegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst maar worden niet verder verspreid. Indien u toestemming geeft om uw organisatie te noemen zouden wij graag het logo van uw organisatie op de website willen plaatsen.

Samenwerking met bewindvoerders

Er is nog altijd sprake van een grote toename van mensen met schuldenproblematiek. Om de inwoner te helpen is het belangrijk dat de juiste ondersteuning wordt geboden. Zie Samenwerking met bewindvoerders.

Nieuwsbrief

Onderwerp voor de nieuwsbrief

Het in beeld brengen van de initiatieven lukt de gemeente niet alleen. Laat ons weten wat uw organisatie doet om armoede en schulden tegen te gaan door te mailen naar armoederegisseur@velsen.nl. Uw bijdrage wordt dan onderdeel van de nieuwsbrief, zo worden andere leden van de armoedecoalitie ook op de hoogte gebracht van uw rol.

Spread the word!

Op de website ziet u de logo’s van organisaties die vertegenwoordigd zijn in de armoedecoalitie. Vertel daarom over de armoedecoalitie aan de organisaties die u mist. Opgeven kan altijd door op de 'Ja, ik doe mee' knop te klikken en het aanmeldformulier in te vullen.

Vragen over het beleid of sparren?

Voor vragen, opmerkingen, sparren kunt u terecht  via armoederegisseur@velsen.nl.

Samenwerking met bewindvoerders

Er is nog altijd sprake van een grote toename van mensen met schuldenproblematiek. Om de inwoner te helpen is het belangrijk dat de juiste ondersteuning wordt geboden. Meer informatie: Samenwerking met bewindvoerders.

Samenwerkingspartners