Agenda's en besluitenlijsten van het college

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid.

Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals de bestuursstukken: de agenda's en besluitenlijsten van het college (bestuursstukken). 

Op dit moment publiceren wij de agenda's en besluitenlijsten van het college van Burgemeester en Wethouders. U vindt ze op Besluitenlijst B en W.