Besluitenlijst B en W

In principe vergadert het college van burgemeester en wethouders elke dinsdag en neemt dan besluiten. Iedere week kunt u vanaf dinsdagmiddag via onderstaande link de besluiten inzien die het college die dag heeft genomen en die direct openbaar zijn.

Soms zijn besluiten niet direct openbaar. Eerst moeten belanghebbenden van de inhoud van een collegebesluit op de hoogte worden gesteld. Deze besluiten worden dan een week later openbaar gemaakt.

Ga naar de besluitenlijstexterne-link-icoon