Het pand aan de Zuiderkruisstraat 38 t/m 64 en 139 t/m 169 is aan vervanging toe. Op 1 mei 2018 heeft Gebroeders Dillmann B.V. een ruimtelijk initiatief ingediend voor deze locatie.

Zuiderkruisstraat IJmuiden - plattegrond met aanduiding locatie nummers 38 t/m 64 en 139 t/m 169

Het initiatief ziet toe op de sloop van het huidige pand en realisatie van:

huurappartementen, het aantal gewenste appartementen volgt later wanneer het ontwerp van de ontwikkeling bekend is.

bijbehorende parkeeroplossing.

Voordat het zover is, zijn er nog een aantal stappen te nemen

Proces

Digitale bewonersavond

Het college heeft op 16 februari de ruimtelijke uitgangspunten vastgesteld. U kunt hier de ruimtelijke uitgangspunten vinden: PDFRuimtelijke uitgangspunten Zuiderkruisstraat IJmuiden.pdf

De gemeente presenteert het plan op een digitale bewonersavond op 3 maart om 19.30 uur. U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich tot en met 26 februari 2021 aanmelden via RO@velsen.nl met als onderwerp ‘Bewonersavond Zuiderkruisstraat’.

Vervolg

De initiatiefnemer gaat aan de slag met het maken van een ontwerp en het opstellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd. De termijn van de ter inzage is nog niet bekend